Forholdene for de mest udsatte førtidspensionister forbedres væsentligt


Indførelsen af en grundpension
Fra den 1. januar 2018 forbedres forholdene for de førtidspensionister, der ikke har nogen arbejdsevne og derfor ikke har mulighed for at skaffe sig en arbejdsindtægt. Det sker ved indførsel af en grundpension, som er uafhængig af en ægtefælles indtægt.

”Indførelse af en grundpension for de førtidspensionister, der ikke kan arbejde og derfor ikke kan skaffe sig en arbejdsindtægt, gør, at de ligesom alderspensionister ikke bliver fuldstændig afhængig af ægtefællen. Hermed får førtidspensionister, på lige fod med alderspensionister, et grundbeløb, uanset ægtefælles indkomst”, udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender Sara Olsvig.

Ændringen sker som en opfølgning på den større reform af førtidspensionsområdet som trådte i kraft den 1. juli 2016. Blandt andet havde reformen til hensigt at sikre, at flere førtidspensionister kan udnytte deres muligheder for at indgå i et aktivt arbejdsliv.

Naalakkersuisut er glade for at kunne konstatere at en del af de førtidspensionister, der har en restarbejdsevne, har kunnet skaffe sig gode egenindtægter ved siden af pensionen ved ordinær beskæftigelse. Andre førtidspensionister, der har en restarbejdsevne, men som ikke har kunnet finde fodfæste på det ordinære arbejdsmarked, vil skulle have tilbudt et rimeligt beskæftigelsestilbud. På den måde skal de have mulighed for at skabe sig et arbejdsliv så tæt på det normale som muligt og samtidig supplere deres pension ved eget arbejde.

” I forbindelse med vedtagelsen af førtidspensionsreformen blev det samtidigt besluttet, at de omfattende ændringer nøje skulle følges, for at se om reformen også gennemføres som det var tiltænkt. Derfor vil jeg også, udover at vi løbende har et øje på reformens gennemførelse, igangsætte en evaluering af reformen. Vi har behov for at se om vi er nået dertil man gerne ville med reformen. Særligt skal vi have kigget på om førtidspensionisterne nu også får de fleksjob de har krav på,” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Sara Olsvig

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2018.

For yderligere oplysninger kontakt Ministersekretær Nina Jul Larsen på tlf. 539371