Vold mod kvinder skal afskaffes

Vold kan aldrig retfærdiggøres og alle har ret til et liv uden vold. Sådan udtaler Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, i anledning af FN’s Internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. Dagen markeres hvert år den 25. november.

Budskabet er helt centralt for Grønland, da undersøgelser viser, at 62 % af landets voksne kvinder på et tidspunkt har været udsat for vold.

Videre udtaler Sara Olsvig: ”Vi vil ikke acceptere vold i vores samfund. At 62 % af kvinderne i vores land på et tidspunkt har været udsat for vold er alt for høje tal. Det viser, at vi konstant må have fokus på at knække kurven og mindske vold mod kvinder”.

Naalakkersuisuts Strategi og Handlingsplan mod Vold 2014-2017 har de seneste år udstukket retningen for Naalakkersuisuts arbejde mod vold på en lang række områder. Helt konkret har det blandt andet betydet realisering af behandlingstilbud til voldsudøvere, etablering af et landsdækkende krise- og behandlingscenter til voldsudsatte kvinder og deres børn, etablering af mandegrupper samt styrket tværfagligt samarbejde.

Naalakkersuisut ønsker, at forsætte dette vigtige arbejde og er på nuværende tidspunkt ved at udvikle en strategi mod vold, som skal gælde efter 2017. Med en ny strategi skal der blandt andet være fokus på forebyggelse, herunder forebyggelse af psykisk vold, øget viden om vold, udvidelse og udvikling af behandlingstilbud til voldsofre og voldsudøvere. Som en del heraf skal det sikres, at allerede eksisterende tilbud understøttes og udvikles. Dette gælder blandt andet i forhold til krisecentrene, således at de understøttes i deres vigtige arbejde for voldsudsatte kvinder og børn.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Nina Jul Larsen på tlf. 539371

Kilder: Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009, Statens Institut for Folkesundhed, 2010