Reform af boligsikring og børnetilskud sikrer bedre forhold for børnefamilier

Gul husfacade Fra starten af det nye år træder der nye regler i kraft for udmålingen af boligsikring og børnetilskud. Ændringerne sikre et betydeligt løft i det økonomiekse råderum for lav- og mellemindkomstgrupperne samt for børnefamilierne. Samlet set er de to områder tilført yderligere 30 mill. kr. til et løft og til at lave en mere retfærdig og rimelig udmåling af boligsikring og børnetilskud.

”Ændringerne giver en mærkbar forbedring for børnefamiliernes økonomi, særligt for lav og mellemindkomsterne, fordi det udbetalte børnetilskud og boligsikringen hæves. Det har været prioriteret højt for Naalakkersuisut at modernisere reglerne for udbetaling af børnetilskud og boligsikring, og det har været tiltrængt. Ændringen af reglerne for børnetilskud og boligsikring er et af flere elementer i Naalakkersuisuts arbejde for at sikre bedre vilkår for børnefamilierne og dem der gerne vil yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet”,
udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender Sara Olsvig

Det skal kunne betale sig at arbejde

”Begge ordninger har længe været under kritik, fordi indretningen af ordningerne betød, at, selv en meget beskeden indkomstfremgang på f.eks. 1,5 kr. i timen for mange betød et så stort fald i boligsikring og børnetilskud, så familierne efter lønfremgangen fik færre penge mellem hænderne. Rådighedsbeløbet blev ganske enkelt mindre. Det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt. Derfor måtte ordningerne laves om, således at det kan betale sig at arbejde” tilføjer Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender Sara Olsvig

Ændringerne betyder også, at en større del af støtten til børnefamilier flyttes fra boligsikringen til børnetilskuddet. Herved knyttes en større del af den økonomiske støtte til børnefamilierne til børnene direkte via børnetilskuddet, i stedet for at være knyttet til boligen. Det giver børnefamilierne mere frihed.

Endelig vil børnetilskuddet med den nye ordning, som noget nyt, blive reguleret årligt i forhold til prisudviklingen, så børnetilskuddets reelle værdi ikke udhules.

Samlet set er der med reformen tale om en væsentlig forbedring for lav- og mellemindkomstgrupperne og børnefamilierne.

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2018.

For yderligere oplysninger kontakt Ministersekretær Nina Jul Larsen på tlf. 539371