Alle skal kunne deltage i samfundet uden at blive udsat for hadefulde ytringer

Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen inviterer til et offentligt møde om hadefulde ytringer på torsdag den 23. november kl. 16:00-17:30 i Lille Sal, Katuaq.

”Formålet med det offentlige møde er at sætte fokus på, hvordan vi kan undgå hadefulde ytringer. Alle skal kunne deltage i det offentlige rum uden at blive udsat for hadefulde ytringer,” udtaler Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.

Hadefulde ytringer (eller hadtale) er ytringer, som spreder eller opfordrer til had mod personer, f.eks. på nettet, og kan f.eks. være baseret på køn, sprog, etnicitet, religion eller livssyn, seksuel orientering, kønsidentitet, nedsat funktionsevne, alder, politisk observans, sociale status mv. Hadefulde ytringer kan komme i mange varianter og være stigmatiserende, nedsættende, krænkende, chikanerende og truende ytringer.
Det kan f.eks. være i kommentarspor til artikler, på Facebook eller andre sociale medier.

”Det handler ikke om at begrænse ytringsfriheden – om at nogen ikke må komme til orde, for i et demokrati skal der altid være plads til meningsudveksling og uenighed. Det må aldrig blive sådan, at nogen afholder sig fra at tage del i samfundet af frygt for at blive udsat for hadefulde ytringer. Det ville være et stort tab for os alle og for vores demokrati,” udtaler Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.

På det offentlige møde vil Unni Mathisen, seniorrådgiver i det norske Børne- og Ligestillingsministerium, fortælle om, hvad man gør i Norge for at bekæmpe hadefulde ytringer i det offentlige rum. I Norge har regeringen f.eks. lanceret en strategi mod hadefulde ytringer 2016-2020, som indeholder en bred vifte af initiativer og tiltag, som involverer en række forskellige offentlige myndigheder.

”Jeg er glad for, at vi har fået muligheden for at høre om, hvad man gør i Norge for at bekæmpe hadehulde ytringer. Det kan måske inspirere os,” afslutter Sara Olsvig, og inviterer alle til at deltage i det offentlige møde.

Det offentlige møde og arbejdet med hadefulde ytringer skal ses i regi af det nordiske ligestillingsministersamarbejde.

Unni Mathisen er på besøg i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen som led i et nordisk tjenestemandsudvekslingsprogram.

Det offentlige møde om hadefulde ytringer finder sted torsdag den 23. november 2017 kl. 16-17:30 i Lille Sal, Katuaq. Alle er velkomne.

For yderligere oplysninger kontakt Ministersekretær Nina Jul Larsen på tlf. 539371