Fritstilling af de resterende sildepiskerkvoter og pukkelhvalkvoter pr. 23. november 2017

Der resterer pr. 22. november 2017 fortsat at blive fanget 36 sildepiskere fra harpunkanonkvoten og 12 sildepiskere fra riffelfangstkvoten i Vestgrønland samt 5 sildepisker fra riffelfangstkvoten i Østgrønland. For pukkelhval i Vestgrønland er restkvoten på 10 stk.

For at sikre fuld udnyttelse af kvoterne, har Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst besluttet, at den resterende kvote på 48 sildepiskere fra og med 23. november 2017 fritstilles til de fire storkommuner i Vestgrønland, og de 5 sildepiskere fritstilles til de to forvaltningsområder i Østgrønland. Ligeledes fritstilles restkvoten for pukkelhval på 10 stk. per 23. november til de fire storkommuner i Vestgrønland.

Fartøjer med harpunkanon samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst og pukkelhvalfangst jvf. Gældende betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november og for pukkelhval 1. januar – 31. december.

Fangsten skal ledes af en kaptajn, der er i besiddelse af licensen, og som også har ansvar for, at fangsten meldes øjeblikkeligt til bopælskommunen.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå iht. følgende.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef Amalie Jessen, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl