Stop for fiskeri efter krabber i forvaltningsområde Sisimiut

Krabber 1 Naturinstitut

Det skal hermed meddeles, at fiskeriet efter krabber i Sisimiut forvaltningsområde stopper lørdag den 25. november kl. 23.59, hvor alle redskaber skal være taget op, da krabbekvoten på 500 tons er nær opfiskning.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: Niels J. Laursen, Souchef v/ Grønlands Fiskerilicens Kontrol email: Nijl@nanoq.gl