Politisk aftale om finansloven for 2018

Koalitionspartierne indgik sent onsdag en aftale om finansloven for 2018. Vi oplyser, at alle parter er glade for aftalen og der ligger op til mere lighed for vort land.

Finansloven er et vigtigt skridt frem mod bedre balance mellem kommunerne. Med aftalen kommer der flere penge på finansloven der tilgodeser blandt andet de decentrale uddannelser for pædagoger og socialrådgivere samt til kultur og sport. Aftalen sikrer endvidere midler til anlæggelse af ny havn i Uummannaq og læmole Qaanaaq.

Derudover prioriterer finansloven yderligere støtte til konsulentvirksomhed for fiskere og fangere samt flere midler til udvikling af fiskeriet i Østgrønland og forsøgsfiskeri efter nye arter.

Finansloven for 2018 viser samlet balance på drift- og anlægsudgifter over perioden 2018-2021 med et overskud i 2018 på 11,2 millioner kroner.

Med venlig hilsen

Aqqaluaq B. Egede