Valgbarhedsnævnet har truffet afgørelser

Valg

Valgbarhedsnævnet har nu truffet afgørelser i alle valgbarhedssager efter valget til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer den 4. april 2017.

Valgbarhedsnævnet består af:

Fg. Formand Anne-Sophie Abel Lohse – Grønlands Landsret

Ineqi Kielsen, Siumut - Inatsisartut

Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit - Inatsisartut

Simon Simonsen, Siumut - KANUKOKA

Naja Petersen, Atassut – KANUKOKA

Stedfortræder for Biskop Sofie Petersen – Emilie Steenholdt. Biskoppen i Grønland er tilforordnet sager til menighedsrepræsentationerne.

Valgbarhedsnævnet har sammenlagt behandlet 14 sager, og nævnet traf afgørelse om fortabelse af valgbarhed i følgende sager:

Sag nr. 8/2017

Amos Ezekiasen som er valgt som stedfortræder i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq, ikke er valgbar.

Ved dom den 10. oktober 2013 blev Amos Ezekiasen idømt anstaltsanbringelse i 40 dage for:

1) Overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold  

 

Sag nr. 5/2017

Johannes Fly som er valgt som stedfortræder i kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, ikke er valgbar.

Ved dom den 10. marts 2015 blev Johannes Fly idømt en bøde på kr. 3.000 for:

1) Overtrædelse af kriminallovens § 61, stk. 1, nr. 1, jf. § 104, stk. 1 – bedrageri ved brug af dokumentmisbrug i to tilfælde.

 

Sag nr. 13/2017

Carl Simonsen som er valgt ind som medlem af Menighedsrepræsentationen i Narsarmijit ikke er valgbar.

Ved vedtagelse af bødeforelæg den 12. februar 2014 blev Carl Simonsen pålagt en bøde på kr. 500,00 for:

1) Overtrædelse af kriminallovens § 111, stk. 1 – hæleri og

Ved dom af 10. november 2016 blev Carl Simonsen idømt en betinget dom på 30 dage med en prøvetid på 1 år for:

2) Overtrædelse af kriminallovens § 102 – tyveri

 

Sag nr. 10/2017

Josva Motzfeldt som er valgt ind i menighedsrepræsentationen i Qeqertarsuatsiaat ikke er valgbar.

Ved vedtagelse af bødeforelæg den 30. oktober 2013 blev Josva Motzfeldt pålagt en bøde på kr. 3.000,00 for:

1) Overtrædelse af kriminallovens § 98 – trussel på livet

 

Sag nr. 12/2017

Regine Svendsen som er valgt ind i menighedsrepræsentationen i Qeqertarsuaq ikke er valgbar 

Ved dom den 13. april 2016 blev Regine Svendsen idømt betinget anstaltsanbringelse i 14 dage samt en bøde på kr. 3.000,00 for:

1) Overtrædelse af kriminallovens § 106, stk. 1, nr. 1 – underslæb

 

Sag nr. 17/2017

Thomas Suersaq som er valgt ind i bygdebestyrelsen i Savissivik ikke er valgbar.

Ved dom den 18. august 2015 blev Thomas Suersaq idømt anstaltsanbringelse i 30 dage med en prøvetid på 1 år for:

1) Overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold

 

Sag nr. 20/2017

Elias Larsen som er valgt som stedfortræder for bygdebestyrelsen i Nuussuaq/Nutaarmiut/Tasiusaq ikke er valgbar.

Ved dom den 15. august 2012 blev Elias Larsen idømt betinget anstaltsanbringelse i 15 dage for:

1) Overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold.

 

Sag nr. 21/2017.

Isakki Isaksen som er valgt ind som stedfortræder for bygebestyrelsen i Eqalugaarsuit/Saarloq/Qassimiut ikke er valgbar.

Ved dom den 22. april 2014 blev Isakki Isaksen idømt betinget anstaltsanbringelse i 30 dage med en prøvetid på 1 år for:

1)             Overtrædelse af kriminallovens § 113, stk. 1 – tingsskade  

2)             Overtrædelse af kriminallovens § 102 – tyveri

 

Sag nr. 22/2017.

Karl Berthelsen som er valgt ind som medlem af Menighedsrepræsentationen i Paamiut ikke er valgbar.

Ved dom af 26. februar 2013, som stadfæstet ved landsrettens dom af 30. december 2013, blev Karl Berthelsen idømt 4 måneders anbringelse i anstalt samt en erstatning på 20.000,00 kr. til skadelidte for:

1) Overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 – voldtægt ved anden kønslig omgang.

 

Såvel ovennævnte som mister deres valgbarhed i denne valgperiode og de kommunale valgbestyrelser er orienteret om Valgbarhedsnævnets afgørelser.

Valgbarhedsnævnets afgørelser er endelige og kan ikke påklages.

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit uunga paasiniaasinnaavutit/ For yderligere oplysninger kontakt:

Qinigaasinnaanermut Ataatsimiititaliap siulittaasuat/ Formanden for Valgbarhedsnævnet

Anne-Sophie Abel Lohse

 Eqqartuussisuunertut inissisimagalaartoq/Fg. Landsdommer

Telefon: 36 39 00