Urimeligt angreb på min troværdighed

Kampen mod den nye alkohollov, som i disse dage behandles i Inatsisartut, er hård og alle midler tages i brug. I går såede Sermitsiaq.AG tvivl om min troværdighed ved at hævde, at min argumentation for lovændringen ikke er i orden.

Det kan jeg klart afvise, og jeg kan uden problemer stå ved, hvad jeg har skrevet i indlæg til pressen. For at alle får en chance for at forstå, hvad jeg mener - og skriver, vil jeg gerne igen forklare baggrunden for ændringen af alkoholloven. Især vil jeg gerne forklare, hvorfor lovforlaget betyder, at butikkerne fremover skal afskærme alkohol fra andre varer.

Lovforslaget bygger på WHO´s anbefalinger
Begrundelsen for forslaget er, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i sin globale strategi for at mindske skadeligt forbrug af alkohol anbefaler at begrænse synlighed og tilgængelighed af alkohol. Det gør organisationen, fordi den globale erfaring fra en række undersøgelser er, at reduktion i tilgængeligheden af alkohol fører til fald i forbruget.

Det er den overordnede baggrund for at Naalakkersuisut ønsker at begrænse synlighed og tilgængelighed af alkohol. Vi mener med hold i anbefalingerne fra WHO, at det virker, og det er generelt i WHO´s undersøgelser, vi har hentet vores inspiration til lovændringerne.

Nogle lande har indført et monopol på salg af alkohol – som betyder at alkohol kun må sælges i bestemte butikker uden andre varer. På den måde har man valgt at begrænse synlighed og tilgængelighed i lande som Færøerne og Island, hvor man i dag har det laveste alkoholforbrug i hele Norden.

Som Sermitsiaq.AG helt rigtigt skriver, så har WHO dokumentation for, at statslige monopoler af alkoholsalg har en begrænsende effekt på forbruget af alkohol. Der er således god grund til at overveje om et monopol på sigt kunne være en del af løsningen på det alarmerende alkoholmisbrug i vores land.

På den korte bane er det dog vigtigt at se på, hvilke muligheder, som er inden for rækkevidde. For som WHO skriver, så må ”reguleringsniveauet for tilgængeligheden af alkohol afhænge af lokale forhold, herunder sociale, kulturelle og økonomiske sammenhænge”.

På nuværende tidspunkt har Naalakkersuisut ikke fremlagt et forslag om indførelse af et monopol. I stedet for vil vi formindske synlighed og tilgængelighed af alkohol med forslaget om, at dagligvarebutikkerne skal afskærme alkohol fra de øvrige varer i butikken.

En afskærmning af alkohol er en måde at gøre alkohol mindre tilgængeligt og mindre synligt. På baggrund af erfaringer fra rigtig mange lande, kan vi forvente, at det vil have en effekt. Der er ikke en enkelt undersøgelse, som viser det, men mange års erfaring fra flere lande.

Afskærmningen sender et vigtigt signal til børn og unge om, at der gælder særlige regler på området, ligesom afskærmningen sikrer, at alkohol er adskilt fra almindelige dagligvarer.

Jeg har således en forventning om, at de krav vi stiller til at mindske synlighed og tilgængelighed ved at indføre krav om afskærmning i butikkerne, vil bidrage til den samlede effekt vi alle ønsker, nemlig mindre misbrug af alkohol.

Ikke foreslået ud i den blå luft
I en pressemeddelelse har jeg - som Sermitsiaq.AG rigtigt påpeger - skrevet, ”at vi ikke foreslår det her ud i den blå luft – for at genere borgerne eller detailbranchen. Vi foreslår det, fordi WHO anbefaler det som et led i at mindske alkoholrelaterede skadevirkninger”. Det udsagn står jeg ved.

For på baggrund af erfaringer fra rigtig mange lande, som på forskellig vis har reduceret synligheden og tilgængeligheden af alkohol, så har vi en begrundet forventning om at afskærmning også vil have en effekt. Vi ved i dag ikke, hvor stor effekten vil være, og vi kan ikke henvise til én bestemt undersøgelse. Men vi er ikke i tvivl om, at lovændringen vil have en effekt.

Når loven forhåbentlig bliver vedtaget, vil vi med målinger af befolkningens sundhed, forbrug, salg og import af alkohol løbende vurdere om afskærmningen har tilstrækkelig effekt i form af faldende forbrug af alkohol og de skader, som alkohol medfører for befolkningen.

Behov for stramninger
Set fra mit synspunkt, så er det tvingende nødvendigt, at vi får nedbragt misbruget af alkohol, især for børnenes skyld. Og det tror jeg faktisk, de fleste vil være enig med mig i – vi står i en situation, hvor 66 procent af vores unge er vokset op i hjem med problemer, der har forbindelse med alkohol eller anden misbrug.

Derfor er det også helt nødvendigt, at vi samarbejder bredt om at forebygge misbrug, og at vi tager alle tilgængelige midler i brug – herunder en skærpelse af alkoholloven.

Med venlig hilsen
Agathe Fontain
Naalakkersuisoq for Sundhed

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Nauja Møller på mobil: +299 58 26 54 eller e-mail: nmoe@nanoq.gl