Ny forretningsorden for Naalakkersuisut

Selvstyrebygningen i Nuuk

Bekendtgørelsen samler reglerne der vedrører Naalakkersuisuts forretningsorden og har derudover til formål at tydeliggøre den kollektive beslutningsproces i Naalakkersuisut.

Bekendtgørelsen regulerer mere konkret følgende forhold:

  • Organisation og administration i Naalakkersuisut.
  • Vedtagelser i Naalakkersuisut.
  • Orienteringer til Naalakkersuisut.
  • Kompetence for medlemmer af Naalakkersuisut.
  • Naalakkersuisuts sager til Inatsisartut.
  • Overordnede retningslinjer for udarbejdelse af regler i Grønlands Selvstyre.

Bekendtgørelsen erstatter “cirkulære om møder i Naalakkersuisut, koordinationsudvalg samt besvarelse af § 37 spørgsmål og sager til Inatsisartut m.v.” samt “Cirkulære om myndighedernes personaleadministrative ansvar og kompetence med tilhørende vejledning”.