Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2018 – 2021 under Nordisk Råds session

Nordisk ministerråd har siden 1996 haft et arktisk samarbejdsprogram, den nuværende programperiode (2015 – 2017 ) udløber i udgangen af året hvorfor det er blevet tid til lanceringen af det nye program.

På sidste dagen af Nordisk Råds session den 2. november fremlagde Nordisk Ministerråd det nye arktiske samarbejdsprogram: Nordisk Partnerskab for Arktis” til godkendelse hos Nordisk Råd.

Det overordnede fokus for det nye samarbejdsprogram vil være at imødekomme specifikke behov i Arktis, samtidig med at man arbejder indenfor FN’s 2030 agenda og de tilhørende 17 bæredygtighedsmål.

I februar måned under udarbejdelsen af programmet, afholdte Nordisk Ministerråds sekretariat i samarbejde med Udenrigsafdelingen en konsultation i Nuuk om det kommende program. Til konsultationen var der et pænt fremmøde af interessenter og stor interesse for det nye program, hvilket afspejler engagementet i Grønland.

Under sessionen var det den finske samarbejdsminister der fremlægger det nye program men Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk samarbejde havde også fået tildelt 2 minutters taletid.

Om det arktiske program udtrykker Naalakkersuisoq: ”Jeg er meget tilfreds med resultatet af det nye program. Det er tydeligt at menneskene i Arktis er i fokus hvilket vi fra Naalakkersuisuts side vægter meget højt, og jeg ser frem til en stor deltagelse fra Grønland i de mange initiativer, som dette program giver mulighed for i de kommende år.” (citat slut).

For yderligere information venligst kontakt Ministersekretær Nauja Møller, e-mail: nmor@nanoq.gl, Telefon: +299 582654 / +45 31405792 eller AC Fuldmægtig Monika Paulli Andersen e-mail: mopa@nanoq.gl, telefon: +299 553320 / +45 51640373