EU og Norden var tema for statsministrenes møde under Nordisk Råds session i Helsinki i denne uge

1. viceformand for Naalakkersuisut Sara Olsvig deltog for Grønland i statsministermødet

De nordiske statsministre har en vision om, at Norden skal være den mest integrerede Region i verden. Nordisk Ministerråd har i gennem de seneste år arbejdet kraftigt for at afskaffe uønskede grænsehindringer. Det er et arbejdet, som Grønland har været aktiv deltager i gennem Grænsehindringsrådet.

Fra alle statsministre var der tilfredshed med, at der nu er etableret et ad hoc ministerråd for Digitalisering. En vigtigt opgave for dette ministerråd er at sikre et nordisk samarbejde, som skal sikre at der ikke opstår nye grænsehindringer, når offentlige myndigheder udvikler nye administrative systemer.

Udviklingen af nye digitale løsninger i Norden og Europa skal vi også være en del af. På den måde sikrer vi, at vi fortsat har gode digitale forbindelser mellem os og vore naboer. Hertil kommer at  vi skal presse på at  få forbedret satellit- og internetforbindelser i Nord – og Østgrønland. Det er en opgave intet land kan løse selv. Det kræver nordisk og internationalt samarbejde”, siger Sara Olsvig

I forhold til EU opstår der særligt problemer, når gamle aftaler som eksisterer i de nordiske EU og EØS lande afløses nye EU forordninger eller direktiver.

Der er allerede eksempler på dette fra arbejdsmarkedsområdet, hvor en nordisk aftale om gensidig anerkendelse af sundhedsuddannelser bliver afløst af EU lovgivning, som Grønland ikke er omfattet af. Det betyder, at Grønland må arbejde for at opretholde den nordiske aftale på området, for at sikre at grønlandsk sundhedspersonale har de samme muligheder på det nordiske arbejdsmarked, som deres fagfæller i Norden.

Vi må være forberedt på, at der komme flere af disse sager i fremtiden. På statsministermødet brugte jeg et andet eksempel fra sundhedsområdet, nemlig EU’s arbejde med at ændre reglerne for mærkning af medicin. Her er det vigtigt, at vi fælles nordisk er foran i arbejdet, således at vi kan pege på nye løsninger, der også tilgodeser vores behov i Grønland” udtaler Sara Olsvig.

For yderligere oplysninger kontakt Ministersekretær Nina Jul Larsen på tlf. 539371