Aftale om et samarbejde på kulturområdet

De tre vestnordiske undervisnings-, forsknings- og kulturministre, Rigmor Dam, Færøerne, Doris J. Jensen, Grønland, og Kristján Þór Júlíusson, Island, underskrev i dag i Helsinki en aftale mellem landene om et samarbejde på kulturområdet.

Målet med aftalen er at øge og styrke samarbejdet de tre lande imellem inden for kulturområdet, så kreativiteten og kvaliteten i samarbejdet kan udvikles til gavn og nytte for alle tre lande. Dette forsøges opnået ved fælles finansiel, informativ og koordinerende indsats inden for kulturområdet. Samarbejdet søges styrket og forøget gennem anvendelse af informationsteknologi. I aftalen opfattes kulturbegrebet bredt.

I selve aftalen nævnes der kun ét indsatsområde, nemlig “Vestnordisk Dag“, som har sin oprindelse i en rekommandation fra Vestnordisk Råds i 2008. Der er tale om én dag, der hvert år samtidig fejres i alle tre lande. Vinterjævndøgn (i september) er valgt til markering af vestnordisk historie og kulturen i de vestnordiske lande, og for at øge samarbejdet og samhørigheden mellem landene. Aftalens øvrige indsatsområder aftales hvert fjerde år og skiftes landene på at have ansvaret for dem.

I den første fireårige periode vil landene arbejde på projekter omkring film, computerspil, frivilligt arbejde og sprog.

Doris J. Jensen siger: ”Jeg er glad for aftalen og ser frem til et godt samarbejde mellem landene.”

Der er en lang tradition for et samarbejde på kulturområdet mellem de Vestnordiske lande. I 1996 blev der for første gang lavet en aftale landene i mellem om et samarbejde på kultur-, forsknings- og undervisningsområdet. I den nye aftale lægges der vægt på kultursamarbejdet.

Kontaktperson: Ministersekretær Rosa Thorsen, rosat@nanoq.gl