Børn og unge, personer med handicap og ligestilling på dagsordenen på Nordisk Råds session

Nordiske flag

På Nordisk Råds 69. session, der finder sted i Helsinki i disse dage, blev bl.a. redegørelserne, som indeholder strategier, programmer, planer og aktiviteter for det nordiske samarbejde på børne og unge-, handicap- og ligestillingsområdet, fremlagt og diskuteret.

Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, deltog aktivt i debatten i egenskab af Naalakkersuisoq.

Der er et stærkt nordisk samarbejde på vigtige områder som børn og unge, personer med handicap og ligestilling. Det sender et signal om og understreger, at de menneskelige ressourcer er vores vigtigste ressourcer i Norden – vores nordiske guld. Fra grønlandsk side er vi på forskellig vis involveret i det nordiske samarbejde, som vi får stort udbytte ud af,“ udtaler Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.

Sara Olsvig fik også lejlighed til at fortælle kort om, hvordan man i Grønland har en styrket indsats på bl.a. handicapområdet med oprettelsen af handicaptalsmandsinstitutionen med udpegning af en handicaptalsmand, den kommende åbning af det nationale handicapcenter i Sisimiut og med fremsættelse af lovforslag om støtte til personer med handicap på Inatsisartuts efterårssamling 2017.

I det nordiske samarbejde skal der være en vekselvirkning mellem, hvad vi gør i de enkelte lande og det nordiske samarbejde. Det handler om, hvordan vi løfter og deler de gode erfaringer med vores nordiske kolleger. På den måde styrker vi det nordiske samarbejde,” udtaler Sara Olsvig.

Det nordiske samarbejde skal have større fokus på Arktis og oprindelige folks rettigheder

Under debatten af redegørelserne opfordrede Sara Olsvig til, at det nordiske samarbejde i langt højere grad har fokus på Arktis og oprindelige folks rettigheder.     

Vi, der lever i Arktis, har en række særlige udfordringer og muligheder. Dette skal afspejles i det nordiske samarbejde på bl.a. områderne børn og unge, personer med handicap og ligestilling. Jeg er stor tilhænger af at bruge FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling som ramme og pejlemærke i Norden såvel som i Grønland, hvilket jeg gentagne gange fik nævnt under debatten” afslutter Sara Olsvig.     

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig deltager i egenskab af 1. viceformand for Naalakkersuisut og som Naalaakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær, Nina Jul Larsen, på e-mail nina@nanoq.gl eller tlf. 53 9371