Naalakkersuisut på Nordisk Råds topmøde

1. viceformand for Naalakkersuisut Sara Olsvig repræsenterede Grønland ved statsministrenes dialog med Nordisk Råd ved sessionens åbning i dag den 31.oktober.

Naalakkersuisut er repræsenteret ved årets session i Nordisk Råd ved 1. viceformand for Naalakkersuisut Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk samarbejde Agathe Fontain og Naalakkersuisoq for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Doris J. Jensen.

Nordisk Råd havde inviteret de nordiske regeringsledere til en dialog med Nordisk Råd om, hvorledes man styrker Norden, som verdens mest integrerede region. Det nordiske samarbejde bygger på den gensidige tillid mellem folk og lande, som er oparbejdet gennem historien.

"Grønlands og Naalakkersuisuts deltagelse i det nordiske samarbejde er vigtigt. Det er her vi finder et stærkt samarbejde om mange af de fælles værdier vi har i Norden. Når vi taler integration handler det både om det ansvar vi har over for hinanden de nordiske lande imellem, og det ansvar vi har internt i hvert af vores lande", siger Sara Olsvig, 1. Vicefor-mand for Naalakkersuisut.

I sit indlæg i debatten berørte Sara Olsvig de krav, det stiller til landene selv at sikre rettighederne for landenes egne mindretal. Olsvig fremhævede også hvordan Grønland arbejder på i højere grad at leve op til sine forpligtelser på menneskerettighedsområdet og de opgaver man kan løse i fællesskab. Hun fremhævede således, at når man baserer sig på den grundlæggende tillid mellem de nordiske landes befolkninger, så kan man nå lagt i sine bestræbelser for at styrke samarbejde og integration.

Samtidig må denne proces være undergivet den nødvendige politiske styring, således at integration ikke medfører utilsigtede problemer i den hjemlige samfundsudvikling.

Olsvig kom også ind på Nordisk Råds udfordring i forhold til at sikre alle nordiske folk deltagelse i Rådets arbejde. Her fremhævede Olsvig, at det samiske folks deltagelse mangler i Nordisk Råd og at dette er en udfordring for Nordisk Råd netop i lyset af ønsket om et mere integreret Norden.

Vedlagt pressemeddelelsen findes indlægget fra dagens debat i Nordisk Råds plenum.