Stor succes ved erhvervsfremstød i Kina

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen, Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Hans Enoksen, Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst Karl Kristian Kruse og Naalakkersuisoq Múte B. Egede deltager i dagene 29. oktober til 4. november 2017 i et erhvervsfremstød i Kina.

Mindre et døgn efter ankomsten til Kina, var medlemmerne af Naalakkersuisut trukket i arbejdstøjet. 

Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

Kim Kielsen og Karl Kristian Kruse indledte det officielle besøg med et møde i det kinesiske udenrigsministerium med den kinesiske viceudenrigsminister Wang Chao.

Mødet omfattede samarbejdsmuligheder inden for Arktisk forskning, klima, infrastrukturudvikling i Grønland, kinesisk turisme i Grønland, eksport af grønlandske fiskeriprodukter til Kina, mineralefterforskning og udvikling af råstofsektoren, uddannelse og samarbejdet mellem Grønland og Danmark og Kina i Arktisk Råd.

 

Mødet i det kinesiske udenrigsministerium blev efterfulgt af et frokostmøde og banquet for Naalakkersuisuts officielle delegation på Chinese People’s Institute of Foreign Affairs (CPIFA) ved formand for instituttet Wu Hailong.

Efter mødet med CPIFA fortsatte Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Naalakkersuisoq Karl Kristian til et møde med State Oceanic Administration (SOA), hvor emnerne var et fremtidigt samarbejde inden for bl.a. miljø- og isforskning, herunder bekræftelse på intentionerne og opfølgning på MoU om forskningssamarbejde mellem Grønland og Kina.   

Formanden for Naalakkersuisut blev til møderne ledsaget af hans embedsfolk samt Kongerigets ambassadør til Kina A. Carsten Damsgaard.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Hans Enoksen

Hans Enoksen og repræsentanter fra Kalaallit Airports A/S deltog i en sideløbende møderække, med en række kinesiske entreprenørselskaber og banker.

Dagen bød på møder med de kinesiske entreprenørselskaber China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) og Beijing Construction Engineering Group (BCEG). Begge selskaber har stor erfaring med anlæg af lufthavnsprojekter og er blandt de største entreprenørselskaber ikke kun i Kina, men på verdensplan. Her blev de grønlandske lufthavnsprojekter i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq drøftet, med henblik på muligheden for de kinesiske virksomheder til at byde ind på anlægsarbejdet, som forventes udbudt i første halvdel af 2018.

Efterfølgende mødtes delegationen med den kinesiske eksport-import bank (EXIM), hvor en mulig kinesisk deltagelse i finansieringen af lufthavnsprojekterne blev drøftet.

Hans Enoksen udtaler i den anledning, at ”Jeg er særdeles glad for de positive tilbagemeldinger på møderne, og det er mit håb, at vi modtager konkurrencedygtige bud i forbindelse med gennemførelsen af de kommende licitationer. Målet er at nedbringe anlægs- og finansieringsomkostninger mest muligt”.

Naalakkersuisoq for Råstoffer Múte B. Egede

Naalakkersuisut for Råstoffer, Múte B. Egede, holdt møde med det kinesiske Ministry of Land and Resources om indgåelse af en samarbejdsaftale, som muliggør udveksling af informationer og data samt indgåelse af mulige fremtidige projektsamarbejder.

Endvidere blev der afholdt møde med brancheorganisationen China Mining Association (CMA). Her blev der også aftalt et tættere samarbejde, hvor CMA især kan være med til at åbne døre til de kinesiske mineselskaber. CMA var meget interesseret i de muligheder som Grønland kan tilbyde og at videreformidle oplysninger herom til relevante kinesiske selskaber. Derfor blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en formel samarbejdsaftale.

De to samarbejdsaftaler tilsammen giver både en politisk og en markedsorienteret stærk indgang til den mægtige kinesiske mineindustri.

Greenland Day

Tirsdag deltog alle fire medlemmer af Naalakkersuisut i et samlet erhvervsfremstød -­ under navnet Grønlandsdag (Greenland Day) - på den danske ambassade i Beijing.

I en fyldt sal præsenterede Grønlands Selvstyre, Kalaallit Airports A/S, Nukissiorfiit, Airgreenland, Visit Greenland og Albatros Travel (Kina) de grønlandske projekter og potentialer indenfor bl.a. erhvervsområdet, lufthavne, vandkraft, turisme, rubiner, drikkevand m.m. i Grønland.

På turismeområdet blev der meldt om stor interesse for Grønland, og der forventes at væksten fortsætter i de kommende år.

Grønlandsdagen blev afsluttet med en præsentation fra Great Greenland og en modeopvisning med fremvisning af eksklusive sælskindspelse.

Polar Seafood sørgede efterfølgende for, at alle de kinesiske gæster kunne smage en række tilberedte grønlandske råvarer.

På et efterfølgende velbesøgt pressemøde for den kinesiske presse, blev der spurgt ind til en række af dagens temaer, herunder vandkraft, forskning, turisme og olie/gas efterforskning i Grønland.

Delegationen tager onsdag til Qingdao, for at deltage i en et markedsføringsarrangement med grønlandske fiskerivirksomheder.

Se billedserie fra de første dage i Kina.

For nærmere information kontakt:

Kst. Departementschef Jacob Isbosethsen på +4531573412

Departementschef Jørn Skov Nielsen på +299 55 61 88.

Departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm på +299 55 24 66