Holdbare løsninger til gavn for befolkningen og erhvervslivet

Koalitionsaftalens hovedfokus om at arbejde for større lighed i befolkningens levevilkår er den røde tråd i reformarbejdet på Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi området.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi lancerer derfor en gennemgribende reform af pris-strukturen for el og vand, baseret på solidaritet og retfærdighed – således at de nye priser ikke indføres på bekostning af befolkningen i de byer som i dag har lave priser.

Naalakkersuisut mener, at disse mål bedst opnås ved at genindføre enspriser for el og vand.

De fleste bosteder betaler i dag 3,25 pr. kWh for el (I Nuuk 1,63 kr. pr. kWh, Ilulissat 2,50 kr. pr. kWh) – med den nye reform vil ensprisen blive 1,60 kr. pr. kWh for alle.

Når det drejer sig om prisen på vand betaler de fleste i dag 33,40 kr. pr. m3 (i Nuuk 25,55 kr. pr. m3 – i Ilulissat 19,12 kr. pr. m3) – med den nye reform vil ensprisen blive 19 kr. pr. m3.

Det har været af højeste prioritet at vilkårene lettes for alle, men de største besparelser til komme til befolkningen i de mindre byer og bygder.

Også fiskeindustrien vil få glæde af den nye prisreform med endnu lavere priser på el og vand.

Den samlede besparelse for hele samfundet er anslået til ca. 150 mio. kr.

”Det har været vigtigt for mig at kunne præsentere en reform, der har direkte indvirkning på de enkelte husstandes økonomi”, udtaler Naalakkersuisoq Hans Enoksen og fortsætter, ”det er klart for os alle at mange af vore medborgere på de mindre bosteder har store udfordringer med at få den daglige økonomi til at hænge sammen. Med denne prisreform er det lykkes for Naalakkersuisut at lave en solidarisk løsning som alle får glæde af.”

Reformen er en del af ændringsforslaget Naalakkersuisut fremlægger til 2. behandlingen af FFL2018

For nærmere information kontakt departementschef Jørn Skov Nielsen mobil 556188.

Hent præsentationsmaterialet (PDF)

Lyt til lydoptagelsen fra pressemødet (grønlandsk)

Billedserie fra pressemødet