Ny forvaltningsplan for udenskærs hellefisk ved Vestgrønland

Hellefisk Naalakkersuisut har godkendt en forvaltningsplan for udenskærs hellefisk ved Vestgrønland.

Forvaltningsplanen er udarbejdet af APN i dialog med relevante aktører og baseret på den biologiske rådgivning fra NAFO Scientific Council og Grønlands Naturinstitut.

Fiskerierhvervet har udtrykt et stærkt ønske om, at der blev udarbejdet en forvaltningsplan, som et led i bestræbelserne på at opnå MSC-certificering af det udenskærs hellefiskefiskeri ved Vestgrønland.

Forbrugere har i de senere år i stigende grad rettet efterspørgsel efter MSC-certificerede produkter, og certificering er dermed reelt blevet en nødvendighed, hvis markedsandele skal fastholdes. Den øgede efterspørgsel er desuden reflekteret i de ofte højere priser på certificerede produkter.

Forvaltningsplanen forudsætter, at der foreligger rådgivning om bæredygtig udnyttelse af hellefisken i Davisstrædet og Baffinbugten fra NAFO Scientific Council. Ved at basere den totale TAC (den samlede totale kvote) på rådgivningen fra NAFO Scientific Council reguleres bestanden på en sådan måde, at fiskeriets omfang tilpasses bestandens udsving i biomasse og i forhold til den viden, der foreligger om udnyttelsen af hellefisken.

Målet for nærværende forvaltningsplan er:
- at sætte rammerne for en bæredygtig udnyttelse af den udenskærs hellefiskebestand,
- at sikre og fastholde MSC-certificering og dennes økonomiske fordele, samt
- at bygge bro mellem mulige udsving i den biologiske rådgivning og erhvervets ønske om stabilitet og hurtig tilpasning til den biologiske rådgivning ved indførelse af reguleringsmekanismer
Du han hente forvaltningsplanen her

Kontaktperson Kunuk Holm, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: kunh@nanoq.gl