Erindring om jagttider på fugle

Appat lomvier

Departementet for Fiskeri og Fangst skal hermed erindre de ændrede jagttider på fugle, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar om beskyttelse og fangst af fugle. I zone 3 og 4 starter jagttiden den 1. november, se herunder.

Jagttider for lomvier:

 

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

15.10-29.02

01.03-15.06

15.09-15.11

15.04-15.05

01.11-15.12

01.11-31.12

Dagskvoter for lomvier:

Fra den 5. januar 2017 gælder følgende dagskvote for erhvervsfangere (PIN) og fritidsfangere (FRI):

 

PIN

FRI

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

20

3

Jagttider på edderfugle:

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

15.10-30.04 og 01.05-31.05

15.10-30.04

15.10-31.03

15.10-15.04

Edderfugl: dagskvoten I zone 1-4:

 

PIN

FRI

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

40

10

Jagttid på rider

Efter 5. januar 2017 gælder følgende jagttid og dagskvote for rider:

 

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

01.09-31.10 + 01.03-30.03

01.09-31.10 + 01.03-31.03

01.09-31.03

01.09-31.03

Rider må kun fanges til privat brug:

 

PIN

FRI

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

10

10

Ikke-kvoterede arter

Som en ny jagtbar art er snegås introduceret og der er sket ændringer i jagttiden for canadagås.

 

Snegås

Canadagås

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

01.09-15.10

01.09-15.10

Med enkelte undtagelser er jagttid startet på alle ikke-kvoterede arter den 1. september. Man kan downloade samtlige jagttider på fugle på Erhvervsportalen: http://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fangst-og-jagt/Fugle 

Zone inddelingerne kan også hentes på ovennævnte hjemmeside.

Vi håber, alle har haft en god fangst.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl