Manglende indberetninger

Grønlands Fiskerilicenskontrol har konstateret, at der stadig mangler indberetninger af økonomiske oplysninger om fiskeri for 2016, i medfør af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2017 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land.

Alle der driver erhvervsmæssigt fiskeri- eller fiskerivirksomhed med fartøjer over 6m længde samt alle fiskeriproduktions- og indhandlingsanlæg på land er omfattet, og skal indberette oplysninger om de produktionsmæssige og økonomiske forhold som er relateret til virksomhedsdriften for det foregående kalenderår. Fiskeri med joller på 6 meters længde eller der under er undtaget.

I 2017 skal der således indberettes oplysninger for regnskabsåret 2016. Fristen for indberetning var d.1.9. men der kan stadig indsendes indberetninger.

Indberetning sker via http://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeriindberetning_2017 og der findes en detaljeret vejledning på hjemmesiden.

Produktions- og indhandlingsanlæg er forpligtet til at bistå de indberetningspligtige fiskere med oversigt over deres indhandlinger, til brug for indberetningen.

Oplysningerne skal inden indberetningen attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Manglende indberetning kan medføre politianmeldelse.

Lovgrundlag:

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2017 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land


For yderligere oplysninger kontakt GFLK på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gflk@nanoq.gl