Intet rystende over svar til Medlem af Inatsisartut, Michael Rosing

- Det er hverken rystende eller udemokratisk, at Naalakkersuisut vil fremlægge et samlet og færdigt forslag til en ny fiskerilov for Inatsisartut, som AG ellers beretter onsdag den 11. oktober under overskriften ”Rystende mørklægning fra Kruse”, siger departementschef Jørgen Isak Olsen, Departementet for Fiskeri og Fangst.

AG citerer formanden for Transparency Greenland, Anita Hoffer, der udtaler, at hun er rystet over et svar fra Naalakkersuisut på et spørgsmål fra Medlem af Inatsisartut, Michael Rosing.

- Hendes udtalelse afspejler en manglende forståelse for det lovforberedende arbejde, understreger Jørgen Isak Olsen.

Det samlede og færdige forslag til en ny fiskerilov forventes at blive afleveret til medlemmerne af Inatsisartut den 8. november.

Inatsisartut skal behandle forslaget den 16. november.

- Naalakkersuisut ønsker at aflevere et færdigt og gennemarbejdet forslag, der giver Inatsisartut den nødvendige viden for at kunne behandle forslaget. Da forslaget endnu ikke er afleveret til Inatsisartut, betyder det, at der i princippet fortsat kan komme ændringer til forslaget, forklarer departementschefen.

Jørgen Isak Olsen understreger, at Naalakkersuisut ønsker derfor at vente med at give aktindsigt i det bagvedliggende arbejde. Dette er en helt normal fremgangsmåde, som beskrives i landstingslov om offentlighed i forvaltningen.

Forslaget til en ny fiskerilov er nu i lovteknisk gennemgang hos både lovkontoret under Naalakkersuisut og lovkontoret under Inatsisartut. Denne lovteknik skal alle forslag til ny lovgivning igennem.

Lovteknikken sikrer, at forslaget opfylder de lovtekniske krav til blandt andet konsekvensberegninger. Forslaget var fra den 14. august til den 22. september i høring i 6 uger.

Samtlige høringssvar er lagt op på høringsportalen for Naalakkersuisut, hvor borgerne selv kan læse dem. Høringssvarene er ligeledes sendt til KNR og Sermitsiaq.

Sermitsiaq har dog valgt kun at bringe ganske få af høringssvarene og undlader for eksempel at bringe høringssvaret fra KNAPK, der repræsenterer en stor del af fiskerierhvervet.

- Slutteligt er det nødvendigt at afklare en generel misforståelse om, at forslaget til en ny fiskerilov medfører, at de tidsubegrænsede licenser i rejefiskeriet bliver ophævet.

- Dette er ikke korrekt. De tidsubegrænsede licenser i rejefiskeriet bliver ikke ophævet med forslaget til en ny fiskerilov, understreger Jørgen Isak Olsen.

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jio@nanoq.gl