26 hundevaccinatører i slædehundedistriktet

Tillykke til 26 hundevaccinatører i slædehundedistriktet, der er blevet autoriseret og har fået opgraderet deres viden om hunde, sundhed og sygdomme

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har netop afsluttet  fjerde uddannelsesforløb  for grønlandske hundevaccinatører. Kurserne er afholdt i Ilulissat, Upernavik, Sisimiut og igen i Ilulissat.

I alt 26 hundevaccinatører i Grønland er nu blevet uddannet og autoriseret, så de er klar til at mikrochippe og vaccinere landets slædehunde.

VFMG bruger mange ressourcer  på  at sikre slædehundenes sundhed. Der ydes dyrlægefaglig bistand og rådgivning, og uddannelsen af vaccinatører er et af mange tiltag, for at bevare den grønlandske slædehund. Slædehunden er en vigtig del af Grønlands kulturarv og med ændringen af “Slædehundeloven”, som trådte i kraft 1. januar 2017, er der sat yderligere fokus på arbejdet med at sikre dens fremtid.

Lovændringen betyder, at alle hunde skal vaccineres mod hundesyge og parvovirus. Desuden skal hundene mikrochippes og alle data, om hundene og deres ejere, bliver løbende samlet i en landsdækkende database.

Kurserne forløber sig typisk over tre dage. De første to dage bliver hundevaccinatørerne undervist i basal anatomi og fysiologi, sygdomslære, lovgivning, beredskabsarbejde, dyrevelfærd, vurdering af dyrenes sundhedsstatus og injektionsteknikker. De to første kursusdage afsluttes med en prøve, der skal bestås, for at opnå autorisation som hundevaccinatør.

På dag 3 undervises i, hvordan databasen fungerer. De oplysninger, som mikrochippen indeholder, skal sammenkædes med ejeroplysninger og hundeholdet. Sidst, men ikke mindst, skal det indkodes i databasen, hvilke vacciner hunden allerede har fået og hvornår den skal vaccineres igen.

Databasen er et nyttigt værktøj, men det er stadig ejers ansvar, at få sine dyr vaccineret på rette tidspunkt samt at understøtte vaccinatørerne i deres arbejde.

Hundene skal vaccineres tre gange inden for det første år, uanset om det er en hvalp eller en voksen hund. De to første vaccinationer skal gives med én måneds mellemrum for at fungere. Overholdes tidsintervallet mellem vaccinationerne ikke, skal hunden vaccineres forfra.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden ser med glæde frem til samarbejdet med de nyuddannede vaccinatører. De udfører et stort og vigtigt arbejde for borgerne, myndighederne og ikke mindst for hundene i hele Grønland.

Henvendelse til VFMG kan ske på mail til uumasut@nanoq.gl

eller på telefon +299 34 50 00