Fortsat fokus på at styrke indsatsen mod partnervold

I denne uge bliver der holdt et kursus i Kattunneq i Aasiaat for landets krisecentermedarbejdere. Gennem erfaringsudveksling og efteruddannelse af medarbejderne på lan-dets krisecentre er målet at styrke indsatsen mod partnervold. På kurset arbejdes der blandt andet med spørgsmålene: Hvordan vurderes en voldsudsat kvindes sikkerhed? Hvordan udvikler volden sig i et parforhold, hvor det hele begyndte med stormede kærlighed?

Projekt Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestil-ling og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark. Projektet har kørt siden 2014 og fortsætter frem til 1. kvartal 2019. Indtil i dag har Kattunneq afholdt seks kurser for medarbejderne på krisecentrene og tre seminar for andre fagfolk, som arbejder med voldsudsatte familier.

Undersøgelser af voldsområdet i Grønland viser, at 62 % af de voksne kvinder har på et tidspunkt været udsat for vold, og 16 % af møderne til børn på 0-14 år har været udsat for fysisk vold fra deres partner.

”Jeg sætter stor pris på samarbejdet i Kattunneq. Vi skal styrke indsatsen mod partner-vold. Jeg er samtidig meget taknemlig for den, ofte frivillige, indsats som de krisecentremedarbejderne yder til voldsudsatte. Tallene på voldsområdet taler sit tydelige sprog, og indikerer at vi konstant må have fokus på bekæmpelse af vold. Netop derfor har jeg igangsat et arbejde med at udvikle en strategi og handlingsplan mod vold, som kan gælde efter 2017, hvor Naalakkersuisuts nuværende Strategi og Handlingsplan mod Vold udløber” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig.


For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Nina Jul Larsen på tlf. 539371


Kilder:
Børn i Grønland – Kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel, SFI, 2008.
Befolkningsundersøgelsen 2005-2010, Statens Institut for Folkesundhed, 2010.
Det svære ungdomsliv, Unges trivsel i Grønland 2011 – en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever, Statens Institut for Folkesundhed, 2012