Borgerne skal sikres hurtigere afgørelser

Mandag d 2. oktober fremlagde Naalakkersuisut et forslag til ændring i arbejdsgangene i Det Sociale Ankenævn for Inatsisartut. Baggrunden for forslaget er at Naalakkersuisut ønsker, at borgene skal sikres hurtigere afgørelser på de klager, som sendes til Det Sociale Ankenævn.

I dag ligger der 795 verserende sager i Det sociale Ankenævn, hvor borgerne afventer en afgørelse. Dette finder Naalakkersuisut ikke tilfredsstillende.

”Naalakkersuisut arbejder for en hurtigere sagsbehandling til gavn for borgeren” siger Naalakkersuisoq Sara Olsvig og fortsætter: ”I henhold til koalitionsaftalen arbejder Naalakkersuisut for en effektivisering af arbejdsgangene, beslutningerne og service, så betjeningen af borgerne forbedres og mere ensartet”.

Af debatten kunne man få den opfattelse, at det fremlagte lovforslag alene handler om arbejdsgangene i kommunerne og at man med vedtagelse af forslaget vil komme til at lægge yderligere byrder på kommunerne. Dette er ikke retvisende.

"Forslaget om effektivisering af arbejdsgangene i Det Sociale Ankenævn omhandler kun processerne internt i Det Sociale Ankenævn. Naalakkersuisut finder, at der er mulighed for at effektivisere de administrative processer uden at gå på kompromis af fagligheden" siger Naalakkersuisoq Sara Olsvig.

Forslagets primære formål er, at effektivisere processen fra sagen ligger fuldt oplyst i Det Sociale Ankenævn og til borgeren modtager en afgørelse på sin klage.


For yderligere oplysninger kontakt Ministersekretær Nina Jul Larsen på tlf. 539371