Genåbning af NunaMinerals tilladelsesområder

Råstofstyrelsen genåbner i dag tilladelsesområder, som har været omfattet af efterforskningstilladelser tilhørende NunaMinerals A/S

Fra i dag vil alle tilladelsesområder, som har været omfattet af NunaMinerals A/S’ tilladelser, bortset fra efterforskningstilladelse 2006/10, være åbne for nye ansøgninger. Ansøgninger modtaget fra den 1. oktober til og med den 30. november 2017 vil blive behandlet som en samlet ansøgningsperiode. Ansøgninger modtaget herefter vil blive behandlet efter den almindelige ansøgningsprocedure.

De genåbnede områder kan ansøges på almindelige vilkår. Områderne åbnes for alle typer ansøgninger, herunder både småskalaaktiviteter og almindelige mineralaktiviteter.

Den 16. november 2016 blev NunaMinerals A/S erklæret konkurs af Retten i Grønland. I tråd med almindelig praksis har Råstofstyrelsen været i tæt dialog med kurator med henblik på at afgøre tilladelsernes fremtid. Efter almindelig praksis har rettighedshaver mulighed for at overdrage tilladelserne til en ny rettighedshaver.

NunaMinerals A/S under konkurs har ansøgt om overdragelse af 1 tilladelse til en ny rettighedshaver. Efterforskningstilladelsen har nr. 2006/10 og er beliggende i Vagar området i Sydgrønland nord/nordvest for Nanortalik.

Naalakkersuisut har godkendt overdragelsen på betingelse af, at tilladelsesområdet i forbindelse med en forlængelse af tilladelsen reduceres, således at 2 områder ved Uunartoq Fjord udskilles fra tilladelsesområdet. Naalakkersuisut har reserveret disse 2 områder til småskalaaktiviteter. De øvrige 8 efterforskningstilladelser er tilbagekaldt og genåbnes nu.

 

For flere oplysninger:

Jørgen T. Hammeken-Holm, Departementschef, Departementet for Råstoffer

Telefon: (+299) 346846, E-mail: joeh@nanoq.gl

 

 

Nadja Vedsted Sembach, Afdelingschef, Råstofstyrelsen

Telefon: (+299) 346823, E-mail: navr@nanoq.gl