APN arbejder efter reglerne

Fiskefartoej

Departementet for Fiskeri og Fangst har fulgt gældende regler for høringsfrister. Man kan sagtens have en høringsfrist på fire uger.

Transparency Greenland påpegede i netavisen Sermitsiaq mandag, den 25. september, at forslaget til ny fiskerilov indeholder lovsjusk. Endvidere fremhævede foreningen at høringsfristen oprindeligt kun var sat til fem uger, og da en fejl i lovforslaget blev fundet, var fristen forlænget med fem dage.

Jeg vil på det kraftigste understrege, at Departementet for Fiskeri og Fangst har fulgt gældende regler for høringsfrist, som er nedfældet i retningslinjer for udarbejdelse af regler i Grønlands Selvstyre fra 2011, siger Jørgen Isak Olsen, departementschef i Departementet for Fiskeri og Fangst.

I retningslinjer for udarbejdelse af regler i Grønlands Selvstyre understreges det, at høringsfristen bør fastsættes konkret under hensyntagen til blandt andet forslagets kompleksitet, eventuel behov for underhøringer, ferieperioder med videre. Hovedreglen er en høringsfrist på fire uger.

Det er ærgerligt, at Transparency Greenland kan påpege, uden at have nærmere kendskab til de egentlige retningslinjer, hvor længe en høring kan vare.

I retningslinjerne fremhæves det blandt andet, at eventuelle aftaler med enkelte høringsparter om mindste høringsfrister bør naturligvis respekteres. Således har Naalakkersuisut aftalt en høringsfrist på mindst fem uger i forhold til KANUKOKA.

Derudover blev lovforslaget kritiseret for ikke at indeholde en vurdering i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention og Grundlovens paragraf 73.

Departementet har haft mange forskellige vurderinger i lovarbejdet inklusiv de nævnte. Der er dog en naturlig grænse for hvad lovbemærkninger bør indeholde.

Endelig blev det af Transparency Greenland påpeget at lovforslaget indeholder lovsjusk. Det skal præciseres at når man sender materiale i høring, så vil udkastet naturligvis indeholde nogle elementer, der vil blive rettet op i løbet af processen. Efter at høringsmaterialet er blevet indarbejdet, vil udkastet blive sendt til lovteknik i både Selvstyrets lovafdeling samt Inatsisartuts lovtekniske afdeling.

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementetschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jio@nanoq.gl