Uge 41 - Handicapugen

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, har i forlængelse af autismekonferencen i marts i år, fastsat temaet for uge 41 til

“Børn med autisme”

Autisme skyldes forandringer i generne der gør, at hjernen fungerer på en anderledes måde end hos de fleste mennesker. Når hjernen fungerer anderledes, påvirkes kroppen også af autismen.

De senere år, er man begyndt at bruge begrebet “Autisme Spektrum Forstyrrelse” - ASF for at indikere, at alle med autisme er forskellige – alle befinder sig på deres helt eget sted inden for spekteret. Generelt for alle, med autisme, ses der varierende grader af vanskeligheder på følgende tre områder:

  1. Kommunikation
  2. Socialt samspil
  3. Interesser og adfærd

Hos personer med ASF skal hjernen arbejde meget hårdere end de fleste andre, når de skal kommunikere eller være sociale.

Der findes ingen helbredelse for ASF, men med tidlig socialpædagogisk indsats og metoder, er det muligt, at lette livet for autisten og hans/hendes familie og omgivelser.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen & Socialstyrelsen opfordrer interessegrupper, foreninger og fagfolk i hele Grønland til i uge 41 at sætte fokus på de problemstillinger, som borgere med autisme må leve med.

Ved at sætte fokus på dette tema ønskes, at der i samfundet og i den enkeltes nærmiljø opnås en større accept, så den enkelte kan få den nødvendige opbakning i sin hverdag.

Der er mulighed for at søge tilskud til aktiviteter og arrangementer med tilknytning til temaet i handicapugen hos Socialstyrelsen.

Ansøgningen skal være Socialstyrelsen i hænde senest 4. oktober 2017:

iass@nanoq.gl eller Socialstyrelsen, Postboks 260, 3900 Nuuk mærket “UGE 41”

Ansøgningsskema vil blive tilsendt relevante enheder.

Spørgsmål vedr. Handicapugen rettes til iass@nanoq.gl . Tlf.nr. +299 34 66 24

Bemærk: Ansøgning om tilskud skal omhandle årets tema. Ansøgninger, som ikke gør, får afslag.