Grønland har været til eksamen i FN’s Børnekonvention

Den 15. september 2017 var Grønland, Færøerne og Danmark indkaldt til eksamination af FN’s Børnekomité i Genève. Grønland blev blandt andet spurgt ind til børnefattigdom, ny lov om støtte til børn, rettigheder for børn med handicap, børn der har været udsat for seksuelle overgreb samt børn med misbrug af rusmidler.

Eksaminationerne i FN er et vigtigt led i at sikre, at vi som regeringer bliver bedre til at efterleve og overholde menneskerettighederne. Jeg er glad for, at der i år har været en eksamination af vores arbejde for børn og børns rettigheder. I Naalakkersuisut vil vi være yderst opmærksom på de bemærkninger og anbefalinger, som Grønland modtager efter eksaminationen, ligesom Naalakkersuisut vil sikre, at der handles på baggrund heraf” udtaler Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.

Den 11. maj 1993 tiltrådte Grønland FN’s konvention om Barnets Rettigheder. Ved tiltrædelsen forpligter Grønland sig til at indrette de nationale retsregler og administrativ praksis i overensstemmelse med børns rettigheder i forhold til borgerlige og politiske rettigheder såvel som økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Derudover forpligter Grønland sig til, hvert 5. år at afgive en rapport til FN’s Børnekomité om fremskridt, og foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre FN’s konvention om Barnets Rettigheder i Grønland. Den grønlandske afrapportering indgår i den danske stats afrapportering, hvor den seneste og 5. rapport blev fremsendt til komitéen i 2016. Det var på baggrund af denne afrapportering, at Grønland blev eksamineret den 15. september.

Efter eksaminationen vil Grønland modtage bemærkninger og anbefalinger fra komitéen. Anbefalingerne vil blandt andet indeholde forslag til, hvad Grønland kan gøre bedre for at sikre efterlevelse af konventionen. Herefter vil Naalakkersuisut skulle tage stilling til den konkrete opfølgning på anbefalingerne. Komiteens bemærkninger og anbefalinger forventes at foreligge i oktober 2017.

Kontakt afdelingschef Kirsten Olesen på e-mail: kiol@nanoq.gl for yderligere information