Grønland har fået en Handicaptalsmand

Blomst

Det er med stor glæde, at Naalakkersuisut nu kan offentliggøre, at Christina Johnsen er udpeget som Grønlands første handicaptalsmand.

Inatsisartut vedtog i foråret 2017 en ny lov om etablering af en rettighedsinstitution, som skal sikre og sætte fokus på rettigheder for personer med handicap. Naalakkersuisut har stort fokus på at højne støtten til personer med handicap og mener, at en talsmand, som sætter fokus på personer med handicaps rettigheder og taler deres sag, er et vigtig element i spørgsmålet om at sikre bedre forhold for personer med handicap.

Christina Johnsen ansættes som Handicaptalsmand for en tre-årig periode i henhold til Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2017 om Handicaptalsmand. Christina Johnsen ansættes per 1. november 2017.

Christina Johnsen er uddannet jurist og har en bred og solid erfaring indenfor retsvæsnet. Christina Johnsen har et stærkt engagement for de svagere borgere i samfundet, og har især som dommer og efterfølgende virke som forsvarer været optaget af disses rettigheder, heri blandt andet borgere med handicap eller vidtgående handicap.

Christina Johnsen skal som handicaptalsmand arbejde for at fremme rettigheder og interesser for personer med handicap og deres pårørende, - samt rådgive og vejlede personer med handicap om deres klageadgang og sikre, at de bliver hørt i sager, der vedrører dem.

Handicaptalsmanden er politisk uafhængig og har ret til at udtale sig frit om forhold, der vedrører talsmandens område. Handicaptalsmanden bliver leder for handicaptalsmandsinstitutionen, som vil blive placeret i Sisimiut.

”Jeg er utrolig glad for, at der nu er udpeget en handicaptalsmand. Udpegningen giver yderligere håb om, at forholdene for personer med handikap løftes og rettigheder overholdes. Jeg glæder mig til at følge handicaptalsmandens arbejde. For Naalakkersuisut er det med glæde, at vi i disse år sætter særligt fokus på forholdene for personer med handikap. Netop på dette område skal vi være fælles i samfundet om at sikre øget ligebehandling” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig.

Kontakt afdelingschef Kirsten Olesen på e-mail: kiol@nanoq.gl for yderligere information.