Ny grønlandsk specialeuddannelse i intensiv sygepleje

Ny uddannelse i intensiv sygepleje skal øge antallet af dobbeltsprogede intensiv sygeplejersker i sundhedsvæsnet og styrke kvaliteten af patientforløbene.

Sundhedsvæsenet har i samarbejde med Ilisimatusarfik oprettet en ny uddannelse, som skal dæmme op for manglen på intensivsygeplejersker og løfte kvaliteten af behandlingen af de kritisk syge patienter  i landet.

"Vi har nu en uddannelse, som lægger sig op af de danske standarter og cirkulærer indenfor Intensiv uddannelsen og som samtidig er forankret i Grønland og tager udgangspunkt i grønlandske forhold", fortæller chefsygeplejerske Ella Skifte.

Uddannelsen varer to år og er tilknyttet Ilisimatusarfik. Den studerende starter uddannelsen med et introduktionsforløb i Grønland. Derefter følger et teori - og praktikforløb i Danmark, hvor den studerende er tilknyttet et dansk hospital. Til slut afsluttes uddannelsen i Grønland og den studerende får sit bevis, som udstedes af Ilisimatusarfik.

Allerede én studerende er påbegyndt uddannelsen. Tanja Andreasen, som har været tilknyttet Akutafdelingen på Dronning Ingrids Hospital siden efteråret 2016 og startede på uddannelsen den 1. juli, er allerede godt i gang med sit introduktionsforløb.

Uddannelsen

Den nye uddannelse, som har været under udvikling de sidste tre år, skaber også glæde hos Akutafdelingen på Dronning Ingrids Hospital, som har været blandt initiativtagerne til uddannelsen.  Ledende oversygeplejerske Jens Jørgen Lemvig, siger:

"Det er helt fantastisk for sundhedsvæsnet. Vi har i sundhedsvæsenet behov for ca. 45-50 grønlandske specialuddannede sygeplejersker indenfor intensiv, anæstesi og operationssygeplejen, så denne uddannelse bliver et stort løft for intensiv sygeplejen Grønland." 

Også anæstesi og operationssygepleje

Ligeledes er en specialuddannelse til anæstesi på trapperne, der forventes godkendt i efteråret 2017 og første kursist ansættes med henblik på uddannelsesstart 1. januar 2018. Uddannelsen til operationssygeplejerske er også i støbeskeen til at blive anerkendt som en specialuddannelse.

- Motivationen bag det store stykke arbejde har været at få uddannet dobbeltsprogede sygeplejersker for dermed at kunne yde den bedste service til borgerne, udtaler Jens Jørgen Lemvig. 

Grønlandsk forankret

Uddannelsen starter og afsluttes i på Ilisimatusarfik, hvilket ifølge institutleder Suzanne Møller er afgørende for at uddannelserne kommer til gavn for samfundet:

- De afsluttende opgaver på uddannelserne udarbejder de studerende her i landet i samarbejde med den afdeling, som de er tilknyttet om fagrelevante områder som både er i den studerende og Sundhedsvæsenets interesse. På den måde kommer materialet og den viden der kommer ud af opgaverne til gavn for hele samfundet, slutter hun.

For yderligere information vedr. denne pressemeddelelse kontakt da chefsygeplejerske Ella Skifte: ella@peqqik.gl