Større fokus på seksuelt misbrug af børn

Rådet for Grønlands Retsvæsen har den 17.-19. september holdt sit årlige møde i Tasiilaq, hvor temaet var bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

Sager om seksuelt misbrug af børn involverer de sociale myndigheder, politiet, domstolene og kriminalforsorgen. Rådet for Grønlands Retsvæsen drøftede, hvordan samarbejdet mellem myndighederne kan styrkes - både når det gælder forebyggelse, efterforskning, retsforfølgning og resocialisering  

Formanden for Rådet for Grønlands Retsvæsen, højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen udtaler:

"Seksuelt misbrug af børn er et meget alvorligt problem i Grønland. Det er derfor vigtigt, at vi i Rådet for Grønlands Retsvæsen har fået sat problemet på dagsordenen og drøftet, hvordan myndighederne i fællesskab kan styrke samarbejdet på dette område. Jeg er sikker på, at Rådets medlemmer tager fra Tasiilaq med en øget bevidsthed om behovet for et stærkt fokus på området."

Baggrund

Rådet for Grønlands Retsvæsen har til formål at varetage koordinationen mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne om kriminal- og retsplejelovgivningen.

Formanden for rådet er højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen. Rådet består af repræsentanter fra bl.a. Grønlands Selvstyre, Justitsministeriet, politiet, domstolene og kriminalforsorgen.

Læs mere om rådet her.

For yderligere oplysninger kontakt: AC-fuldmægtig i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Stephanie Marie Fisker, telefon: +299 34 60 18