Kogeanbefaling for område i Nuuk er udvidet

Kogepåbud

Til beboerne/virksomhederne ved Nuukullak, Jagtvej, Kujallerpaat, Aqqusinersuaq, dele af Niels Hammekensvej og dele af Sanavej i 3900 Nuuk

Det anbefales, at beboerne og virksomhederne fortsat opretholder kogeanbefalingen/kogepåbuddet fra d. 8. september 2017. Kogeanbefalingen er pr. dags dato udvidet til også at omfatte dele af Niels Hammekensvej og dele af Sanavej i 3900 Nuuk.

Der er ved vandprøven fundet coliformebakterier, som er udtryk for forurening med bakterier, som kan stamme fra pattedyrs tarme. Disse bakterier kan være en mulig kilde til sygdom hos mennesker. Hvis vandet koges er der ikke risiko for sygdom. Det anbefales derfor at kogeanbefalingen opretholdes til vandprøverne viser tilfredsstillende resultater.

 

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til Departementet for Natur og Miljø, tlf.nr. 345000 og e-mail pan@nanoq.gl.