Hensigtserklæring

Hensigtserklæring mellem toldmyndighederne på Færøerne, Island og Grønland

Skattestyrelsen har sammen med toldmyndighederne i Island og Færøerne underskrevet en hensigtserklæring på toldområdet. Hensigtserklæringen understreger samarbejdet mellem toldmyndighederne i Nordatlanten og giver mulighed for deling af informationer og ekspertise. Der er i erklæringen lagt vægt på følgende hovedområder:

  • håndtering af narkotikahunde,
  • skanning og fysisk kontrol af varer,
  • risikoanalyse og kontrol strategier,
  • køb af specialudstyr,
  • træning og HR problematikker,
  • styrings- og gennemsigtighedsprincipper.

Ydermere er myndighederne forpligtet til at mødes hvert andet år på direktionsniveau og diskutere den fælles toldstrategi.