Jeg kan ikke udtale mig om fiskerilovforslaget

Selvstyret

Af Departementschef Jørgen Isak Olsen, departementet for Fiskeri og Fangst

Journalisten på KNR.gl bør i det mindste have spurgt mig om, hvorvidt jeg overhovedet har støttet kritikerne af fiskerilovforslaget, inden han bragte den elendige skrevet artikel, fredag den 8. september.

Jeg har heller ikke deltaget i en konference om fiskeriloven i slutingen af august måned.

Radioavisens redaktion eller nyhedsafdelingerne på KNR har endnu ikke henvendt sig til mig om, at få en be- eller afkræftelse om påstanden om jeg overhovedet har støttet kritikerne for fiskerilovforslaget. Det er værd at nævne, at der har været mindst fire radioaviser, siden indslaget blev bragt frem.

Der er i særdeleshed grund til at klage over radiovisens indslag, fredag en 8. september 2017.

KNR.gl skrev blandt andet: ”Under et seminar om fiskeriloven i slutningen af august skulle departementschef for fangst og fiskeri, Jørgen Isak Olsen, efter sigende have holdt en tale, der støttede kritikerne af lovforslaget”. (I den grønlandske tekst står der, at jeg har sagt det i forbindelse med seminaret i fredags.) Hvad skal vi tro på?

Endvidere skrev nyhedssiden: ”Og det er derfor udvalget nu har valgt at kalde Naalakkersuisoq i samråd. Udvalget mener ikke, at en departementschef på den måde kan gå direkte mod de politiske ønsker fra Naalakkersuisoq.”

Jeg vil på det kraftigste understrege, at jeg ikke på noget tidspunkt har sagt negativt eller positivt om lovforslaget, eller for den sags skyld støttet kritikerne af fiskerilovforslaget. Jeg skal som embedsmand ikke udtale mig subjektiv om de enkelte sager, idet jeg skal forholde mig objektivt og neutralt til emnerne, eksempelvis til fiskerilovforslaget.

Jeg finder det yderst kritisabel, at en journalist fra landets største nyhedsstation kan skrive, at jeg efter sigende har holdt tale, der støttede fiskerilovforslaget. Hvem har mon udtalt dette udsagn, som ikke har noget på sig. Hvorfor spurgte journalisten ikke mig, inden han skrev artiklen, eftersom han skrev, at jeg har støttet kritikerne i slutningen af forrige måned.

KNR har et udmærket programetik, som enhver kan læse på stationens hjemmeside. Der står blandt andet i afsnittet fairness-princippet: Kritik og angreb bør ikke stå uimodsagt. Svar må derfor som udgangspunkt bringes i sammenhæng og på samme måde.

I den sammenhæng er jeg ikke blevet spurgt om påstanden - forholdet.

Oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke stødende for nogen, skal efterprøves, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende.

I den sammenhæng er jeg ikke blevet spurgt om påstanden - forholdet.

Og i afsnittet privatlivets fred fremhæves det: KNR’s medarbejdere skal ligeledes behandle rygter om enkeltpersoner yderst forsigtigt. Kun hvis rygtet tilsyneladende er almindeligt udbredt, kan man i redaktionen overveje at behandle det ved som det første instans at henvende sig til den person, rygtet drejer sig om, for at få be- eller afkræftet rygtet. Som anden instans kan man undersøge rygtets troværdighed hos offentlige instanser.

Nyhedsredaktionen har ikke ved den første instans henvendt sig til mig, om at få be- eller afkræftet rygtet.

I det mindst bør KNR skrive en berigtigelse om mig, idet der står i programetikken under rubrikken berigtigelse: Hvis KNR har bragt urigtige oplysninger til skade for privatpersoner, firmaer eller institutioner, skal fejl berigtiges hurtigst muligt i samme medie, hvor de forkerte oplysninger er blevet bragt. Berigtigelsen skal godkendes af nærmeste chef.

Udvalget holdt møde klokken 19.30

Samtidig bringes det frem at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst Karl-Kristian Kruse ikke er dukket op til Inatsisartuts Fiskeri, Fangst og Landbrugs udvalgs indkaldelse til samråd. Det korrekte er, at udvalgets indkaldelse til samråd indgik Departementets email lidt over halv fem, hvortil indkaldelsen er anført skulle ske til kl. 17.00. Ikke mærkeligt kunne Naalakkersuisoq ikke komme på dette tidspunkt.

Det lykkedes ikke at komme i kontakt med ham, idet han havde anden opgave. Efter aftale flyttede man indkaldelsestidspunktet til at skulle ske kl. 19.30.

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, departementschef. Departementet for Fiskeri og Fangst. Mail: jio@nanoq.gl