Fund af bakterier i drikkevandet i Nuukullak i Nuuk

Vandhane

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bydelen, Nuukullak, i Nuuk påvist forhøjet indhold af coliforme bakterier i drikkevandet.

Kogeanbefaling:

Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen

Kogepåbud:

Fødevarevirksomheder og institutioner påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen.

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.


Med venlig hilsen

Karen Anne Arleth
Afdelingschef