Nye supervisorer uddannet

Nye Supervisorer: Ane Louise Løvstrøm, Sofie Rosa Thorliefsen, Anette Broberg
Helene Hornsbrugh, Anita Devanter Iversen, Birgit Niclasen, Arnajaraq Poulsen, Heidi Kristensen, Anette Melchior Jensen, Kirsten Nystrup & Dorthe Hansen.

 

Tirsdag den 5.september 2017 fik 11 Supervisorer overrakt deres beviser ved en lille ceremoni på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Uddannelsen blev til i samarbejde mellem Socialstyrelsen og Peqqissaanermik Ilinniarfik samt Dansk Familieterapeutisk Institut.

Supervisoruddannelsen retter sig mod fagpersoner med mellemlang videregående ud-dannelse indenfor det social faglige, pædagogiske og sundhedsfaglige område.

Formålet med supervisoruddannelsen er, at sikre faglig udvikling, personlig trivsel og fortsat engagement i arbejdslivet.

Supervisoruddannelsen er en del af Socialstyrelsens uddannelsestiltag for fagpersoner på det sociale område.

Uddannelsen er opbygget i 8 moduller med 4 dages varighed for hvert modul. Deltagere har lært teori og praksis mellem modulerne, og har bl.a. lavet skriftlige opgaver herfor.

Stort tillykke til de nye supervisorer!

 

For yderligere information kontaktet, Afdelingschef Ellen Magnussen, tlf.nr. 346620, e-mail: ello@nanoq.gl eller Lisa Eziakiassen forstander for PI