12 nyuddannede diplomkandidater fra PI/SPS

Billede af de nye Diplomkandidater; bagerst fra venstre: Anders Bech Thøgersen (PI/SPS), Kaaliina Skifte, Karina Ivalo Kleist, Regine V. Broberg, Maria Geisler, Jakobine Motzeldt, Suusi Brandt Lynge.
Forrest fra venstre: Susanne Løvstrøm, Else Trolle Jensen, Arnakátak Jensen, Sofie Sørensen, Beat Platou, Gitte Askjær 


Lørdag var der dimission for 12 nyuddannede Diplomkandidater indenfor døgninstitutionsområdet. Dette er første hold i en ny Diplomuddannelse for faglært personale på døgninstitutioner for børn og unge, mennesker med fysisk og/eller psykisk handicap i døgninstitutioner eller opholdssteder i Grønland. Uddannelsen er en socialpædagogisk akademisk videreuddannelse med 15 måneders varighed fordelt på 6 moduler herunder studiebesøg på danske døgninstitutioner.

Sigtet med uddannelsen er at kvalificere og koble personlige og faglige kompetencer samt skabe muligheder for at anvende disse selvstændigt eller i samarbejde med andre for at udvikle egen og institutionens praksis.

Parallelt med denne Diplomuddannelse har der været gennemført en kursus for ufaglært personale på døgninstitutioner i Grønland. Der har været hold i Nuuk, Qaqortoq og i Nuuk hvor 65 personer har fuldført uddannelsen.

Både Diplomuddannelsen og kursusforløbet for de ufaglærte har været et samarbejde mellem Pi/SPS og Socialstyrelsen.

For yderligere information kontakt Afdelingschef Ellen Magnussen dir.tlf.nr. 346620, e-mail: ello@nanoq.gl eller Studie-, kursus- og forskningsleder Anders Bech Thøgersen dir.tlf.nr. 534775, e-mail: anth@pi.sps.gl