Fund af bakterier i drikkevandet

Vandhane Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden Ilimanaq påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet.

Kogeanbefaling:
Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen.


Kogeanbefalingen ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.


Med venlig hilsen

Mette Skarregaard Pedersen
Departementschef
Departementet for Natur og Miljø