Karl-Kristian Kruse til Nordatlantisk Fiskeriministerkonference

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl-Kristian Kruse deltog i den 22. Nordatlantiske Fiskeriministerkonference som blev beværtet af Canada og afholdt i Shediac i New Brunswick fra d. 28. til 30. august 2017. 

Til konferencen deltog fiskeriministre fra Grønland, Island, Færøerne, Rusland, Canada samt EU’s fiskerikommissær. Norge var repræsenteret på seniorembedsmandsniveau. 

Det overordnede tema ved årets konference var globale mål for havbeskyttelse. 

Der er stort internationalt fokus på beskyttelse af den marine biodiversitet, både globalt og regionalt. Canada havde som vært for konferencen foreslået temaet om globale mål om havbeskyttelse for årets drøftelser mellem de Nordatlantiske fiskeriministre og EU’s fiskerikommissær.

Den canadiske minister for fiskeri og hav Dominique LeBlanc informerede på konferencen i Shediac sine ministerkollegaer om Canadas ambitiøse plan for at beskytte 5 % af deres havområder inden udgangen af 2017, og 10 % inden 2020.

Ministrene drøftede udfordringer og tiltag i fiskeriforvaltningerne. Fælles træk var bl.a. erfaringer med klimaforandringers indvirke på marine ressourcer, særligt havpattedyr. Også udfordringer med ulovligt fiskeri på globalt plan og effekten af dette på økosystemer, blev drøftet.

Ministrene bekræftede, at beskyttelse af havet er en vigtig forpligtelse for alle de nordatlantiske lande og understregede, at beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer går hånd i hånd. Fiskeriforvaltningen har lang erfaring med beskyttelse af havområder gennem eksempelvis områder lukket for fiskeri i længere perioder. 

Der var enighed om, at beslutninger om havbeskyttelse skal være en gennemsigtelig proces i samarbejde med fiskerierhvervet, organisationer og med oprindelige folk. 

Ministrene var enige om, at beslutninger om havbeskyttelsesstiltag skal være baseret på videnskabelige data og forholde sig til lokal og traditionel viden og oprindelige folks rettigheder. 

Naalakkersuisoq Karl-Kristian Kruse informerede sine kollegaer om gældende havbeskyttelse i Grønland, hvor Departement for Natur & Miljø er det ressortansvarlige departement. 

Naalakkersuisoq fortalte om Grønlands beskyttede landområder, hvoraf en del af dem indeholder vådområder med regulering af fiskeri, fangst, sejllads, lufttrafik m.m. Naalakkersuisoq gav eksempler fra naturreservat Melville Bugt, hvor det kystnære havområde har været beskyttet siden 1989.

I sin tale informerede Naalakkersuisoq om den ny havmiljølov som Inatsisartut vedtog i maj 2017, med fokus på at undgå forurening af marine økosystemer, sikre en forsigtigheds- og økosystembaseret tilgang, men samtidig sikre, at social udvikling kan ske på bæredygtig vis.

Naalakkersuisoq understregede, at hans overordnede fokus ligger i at sikre den socioøkonomiske bæredygtighedsudvikling. Fiskeri og fangst er vigtigt for Grønland og fiskeriet er Grønlands vigtigste eksport. Det er derfor essentielt, at politikken om havet understøtter en bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer og samtidig beskytter marine økosystemer.

Naalakkersuisoq fremhævede Pikialasorsuaq området mellem Grønland og Canada som et vigtigt biodiversitetsområde som Grønland har særlig fokus på. Den canadiske minister LeBlanc bekræftede, at interessen for Pikialasorsuaq deles af Canada.

Se vedlagte Communiqué fra konferencen her

Læs Naalakkersuisoq Karl-Kristian Kruses tale (på engelsk)

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst Karl-Kristian Kruse fortsætter sin rejse videre fra konferencen til Iqaluit hvor han vil afholde møder med henblik på at drøfte fangstdyr som vi deler med Nunavut.

For yderligere information kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen, mobil +299 48 31 35