Overførsel af harpunkanonkvote til fællesfangstkvoten for sildepisker

Hvalhale Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har med inddragelse af KNAPK, KANUKOKA og Kommunea Sermersooq besluttet at overføre 20 harpunkanonkvoter til fællesfangstkvoten for sildepisker således, at der er 78 sildepiskere tilbage til fartøjer med harpunkanon.

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har på baggrund af fangststatus og kvotegruppens enige indstilling besluttet at overføre 20 sildepiskere til fællesfangstkvoten i Vestgrønland med virkning fra og med den 1. september 2017. Al fællesfangst er forbudt fra dagen før fordelingsdagen og kan først startes, når kommunalbestyrelsen efter høring af den lokale fisker- og fangerforening har foretaget og offentliggjort en ny fordeling.

Den 19. december 2016 og 9. februar 2017 blev der ved pressemeddelelse orienteret om en årlig kvote på 179 sildepiskere i Vestgrønland. 50 sildepiskere kunne fanges som fællesfangst og 129 blev tildelt harpunfangsten. Den totale kvote for Østgrønland er på 15 dyr.

Pr. 28. august var der opfanget 27 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 33 sildepiskere ved harpunkanonfangst, givende en restkvote på hhv. 43 og 76 stk. efter overførsel. I Østgrønland var der fanget 7 sildepiskere, givende en restkvote på 8.

Overførsel (øgelse) bliver følgende i Vestgrønland:
Qaasuitsup kommunia
 15
 Qeqqata Kommunia
 3
 Kommuneqarfik Sermersooq vest    
 2
 Kommuni Kujalleq
 0
 I alt
 20

For pukkelhval beholder alle fire kommuner deres nuværende fordeling af pukkelhvalkvote og licenstildeling.

Verstgrønland    
Fangst 2017    
Kvote 2017    
Qaasuitsup 0 3
Qeqqata 0 3
Sermersooq
1 4
 Kujalleq 1 2

Se bilag.


Yderligere information kan fås ved henvendelse hos:
Afdelingschef Amalie Jessen (+299) 345304, e-mail: amalie@nanoq.gl