Besøg ved North American Nickels efterforskningsaktiviteter ved Maniitsoq

North American Nickel har et af de mest ambitiøse mineralprojekter her i landet. Der efterforskes primært nikkel, men også andre mineraler har selskabets interesse. Selskabet har over flere feltsæsoner efterforsket på arealer sydøst for Maniitsoq. De udfører igen i år et omfattende efterforskningsprogram.

Naalakkersuisut følger derfor med stor interesse projektet. Dette er også baggrunden for, at Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Naalakkersuisoq for Råstoffer Múte Borup Egede søndag d. 27. august besøgte projektet.

North American Nickel igangsatte årets aktiviteter i juni måned og de forventer at årets feltsæson slutter i oktober måned. Planen for årets arbejde er at udføre prøveindsamling, kortlægning og indsamling af data. Dette udføres ved hjælp af helikopter samt en omfattende borekampagne på op til 11.000 meter borekerner. North American Nickel forventer, at over 60 personer vil være beskæftiget på projektet i sæsonen.

I forbindelse med besøget udtaler Kim Kielsen og Múte Borup Egede:

”Det er en mærkesag for Naalakkersuisut, at vi får opbygget en produktiv råstofsektor. Vi er derfor meget positive over, at North American Nickel fortsætter deres aktiviteter igen i år. North American Nickel og andre aktive selskaber er med til skabe ny viden, vækst og beskæftigelse, som kommer os alle sammen til gode.

Når man er ved feltlejren fornemmer man tydeligt, at det er et seriøst og målrettet projekt. Alene årets omfattende boreprogram vidner om, at det er et projekt i fremdrift. Vi ser derfor frem til at følge projektet i de kommende år.”

Fakta om indsamling af geologiske data

North American Nickel bidrager også til, at der bliver skabt ny geologisk viden området ved Maniitsoq. Departementet for Råstoffer har over flere år arbejdet på en geologisk kortlægning af området ved Maniitsoq. En del af sommerens kortlægningsprogram sker ved, at geologer fra Departementet for Råstoffer er lokaliseret i North American Nickels lejr. Derfra gennemføres flere helikopter-operationer, hvor geologerne afdækker området omkring Maniitsoq.

Det er en vigtig forudsætning for at udvikle råstofsektoren, at der hele tiden indhentes ny geologisk viden. Den geologiske kortlægning af Maniitsoq område er derfor et vigtigt bidrag til denne målsætning. Det er er resultatet af et godt samarbejde og en positiv indstilling, at North American Nickel igen i år understøtter geologerne arbejde med at afdække områderne omkring Maniitsoq.

 

For yderligere information kan der tages kontakt til:
Jørgen T. Hammeken-Holm
Departementschef - Departementet for Råstoffer
tlf: 346846, e-mail: joeh@nanoq.gl