Ophævelse af kogeanbefaling

Vandhane Kogeanbefalingen fra d. 16.08.2017 i bygden Oqaatsut er hermed ophævet da nye vandprøver efter udbedring/deinfektion af bygdens vandforsyning viser tilfredsstillende vandkvaltitet.


Med venlig hilsen

Karen Anne Arleth
Afdelingschef
Departementet for Natur og miljø