Berigtigelse af Sermitsiaqs artikel

Berigtigelse af Sermitsiaqs artikel af 25. august 2017 ”Neqi A/S konkurrerer med private”

Det er vigtigt at påpege: at Neqi A/S henhører under Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, derfor henhøre sagen ikke hos Naalakkersuisoq for Landbrug Suka K. Frederiksen. Det er dog oplyst af Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, at der er handlet på denne henvendelse.

Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen er ikke blevet kontaktet eller bedt om at ordne forholdene af Landbrugsrådet, hvorfor det direkte er usandt som er beskrevet i artiklen. Naalakkersuisoq er ikke blevet kontaktet af Landbrugsrådet.


Generalforsamling i starten af juli 2017:
Naalakkersuisoq har i forbindelse med Fåreholdernes generalforsamling afholdt møder med samtlige interessenter indenfor Landbruget inkl. SPS som overordnet mundtlig informerede om, at de bl.a. havde problemer med aftagning af kartofler, hvorfor Naalakkersuisoq lovede at overbringe budskabet til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi som det hører under. Dette blev som lovet overbragt til Naalakkersuisoq for området.

Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen oplyser:

"Det er vigtigt at erindre om, at Selskaber som Neqi A/S har eget bestyrelse, hvorfor det er ligeså vigtigt at inddrage fakta omkring deres arbejde. Det er ligeså vigtigt, at erhvervsudøverne herunder også landbrugerne sikrer sig aftagning af egne produkter, så risikoen for at havne i en situation, hvor man sidder med færdige produkter og først derefter ser på aftagnings muligheder bliver minimeret.

Det er vigtigt at vi skaber fremdrift indenfor landbrug. Jeg vil henvise til talen fra undertegnede ved Fåreholdernes generalforsamling i Qaqortoq indeværende år, bl.a at ”Naalakkersuisuts mål er at opnå en større selvforsyning med kød og afgrøder”.

Fåreholderne, kvægejerne, rensdyrejerne samt afgrødeejerne, som har udviklet deres områder er med til at forsyne vort land. Naalakkersuisoq arbejder på at styrke Landbrugsrådets virke for at forbedre samarbejdet i endnu højere grad. Medlemmerne af Naalakkersuisut må i samarbejde med erhvervsdrivende og berørte samt med deltagelse fra kommuner, dyrlæge og Fåreholdernes Sammenslutning arbejde for et større og stærkere samarbejde, da det er vigtigt at have fælles fodslag for at opnå konkrete resultater” udtalte Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen.

Naalakkersuisoq er klar over, at der har været problemstillinger omkring kvalitet af kartoflerne og lagerplads som resulterer i dårligere kvalitet i forhold til kartoflerne som bliver eksporteret her til landet, hvorfor det er vigtigt at afklare og vide hvordan vi styrker dette, ift. til at stå bedre i konkurrence mod import af kartofler/grønt udefra. Derfor har Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug underskrevet en resultatkontrakt med De Samvirkende Fåreholderforeninger (SPS), bl.a. for at styrke landbrugserhvervet til størst mulig udbytte for landet og styrke samarbejdet til fordel for erhvervet og landet.

Afslutningsvis skal det tydeliggøres at Naalakkersuisoq for Landbrug Suka K. Frederiksen finder det vigtigt at alle offentligt ejede selskaber betjener og giver lige behandling til alle.