Polar Seafood A/S ejes af herboende borgere

Stemningsbillede Departementet for Fiskeri og Fangst har konstateret at der via hjemmesiden www.tusaamasat.dk, som ejes af Franz Petersen, tidligere ansat i departementet, fremfører historier om forhold vedrørende fiskeriselskabet Polar Seafoods ejeskabsforhold. Idet der igennem historierne blandt andet beskrives forhold som Departementet for Fiskeri og Fangst ikke kan stå inde for, fremsendes nærværende berettigelse.

Franz Petersen har en idé om, at Polar Seafood Greenland A/S via deres koncern direkte er ejet af reelle ejere bosiddende i Danmark. Efter Franz Petersens opfattelse er ejerskabet ikke lovligt i forhold til fiskerilovens bestemmelser om ejerskab.

Franz Petersen skriver blandt andet på sin hjemmeside:

”En aktindsigt viser, at Departement for Fiskeri ikke er besiddelse af nødvendige dokumenter fra Skattestyrelsen i Grønland eller SKAT i Danmark eller Erhvervs- og selskabsstyrelsen i Danmark, som kunne dokumentere påstande om ejerskabet i Polar Seafood gruppen. Sådan som Departementschefen Jørgen Isak Olsen ellers havde skrevet under på.”
Tusaamat.dk´ ejer Franz Petersen skriver endvidere:

“Polar Seafood Greenland A/S med Henrik Leth i spidsen har overfor Inatsisartut fremlagt i et brev, at artikelserie i Tusaamasat.dk skulle være baseret på løgne. Hvilket blev bevidnet af Departementschef Jørgen Isak Olsen, da Departementschefen har underskrevet et dokument omkring ejeforholdende i Polar Seafood gruppen.”

To ejere bosiddende i Grønland
Departementet for Fiskeri og Fangst skal meddele, at Polar Seafood Greenland er ejet af to personer bosiddende i Grønland. At disse personer også har relationer til andre virksomheder eller er delvis ejere i andre virksomheder i og uden for Grønland betyder ikke, at de ikke opfylder betingelserne i fiskeriloven for at eje kvoter eller selskaber i Grønland.

- Jeg har ikke på noget tidspunkt underskrevet et dokument vedrørende ejerforholdene i den samlede Polar Seafood gruppe. Departement for Fiskeri og Fangst har udelukkende meldt ud at ejerforholdene i Polar Seafood Greenland A/S, på baggrund af det forelagte, er i overensstemmelse med fiskeriloven. Når man læser artiklen fremgår det som om at der er kommet en udmelding fra mig, omkring ejerforholdene i hele Polar Seafood gruppen, understreger Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri og Fangst.

- Som det fremgår af dokumentet vedrørende Polar Seafood Greenlands ejerforhold, er udmeldingen om at Polar Seafood Greenland overholder fiskeriloven med hensyn til ejerskab, givet på baggrund af oplysninger undertegnet af statsautoriseret revisor Lars Brimer Sørensen, og modtaget den 18. maj, siger Jørgen Isak Olsen.

Departementschefen understreger, at der således ingen sammenhæng er imellem, hvad der er søgt aktindsigt i, og den dokumentation, der ligger til grund for udmeldingen vedrørende ejerskab i Polar Seafood Greenland.

Qajaq Trawl A/S
Franz Petersen skriver endvidere på sin hjemmeside med overskrift “Departementet for Fiskeri udsteder reje-licenser for millioner til et selskab som er opløst i 2012”.

- ”Departementet for Fiskeri udsteder rejelicenser endvidere til tvangsopløste selskab, da Qajaq Trawl A/S har været under tvangsopløsning tidligere i år. Qajaq Trawl A/S havde et rejelicens for over 5.000 tons alene i 2017.”

- Jeg vil på det kraftigste understrege, at Departementet for Fiskeri og Fangst ikke udsteder licenser til tvangsopløste selskaber. Og ifølge det centrale virksomhedsregister er Qajaq Trawl A/S i ordinær drift, og det vides ikke hvor Franz Petersen får sine idéer fra, siger Jørgen Isak Olsen.

Forundring
Departementet for Fiskeri og Fangst er som øverste administrative instans øverste myndighed for, at regulere og forvalte fiskeriet i forhold til gældende bestemmelser i love, som er besluttet af Inatsisartut. Også hvad angår loven om fiskeri. Dette forhold har været gældende siden Grønland overtog retten til at føre egen fiskeripolitik. I løbet af tiden er der opbygget en del viden og praksis i forvaltningen.

- Derfor skulle det undre Departementet, at Franz Petersen igennem sin ansættelse i Departementet også har deltaget i møder og debatter om Grønlands største privat ejet selskab, og har en anden opfattelse af ejerskabsforholdene i Polar Seafood Greenland A/S, siger departementschefen.

- Hvis det er i den sammenhæng er det Departementets vurdering at der er tale om brud på tavhedspligten, understreger Jørgen Isak Olsen.

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jio@nanoq.gl