Attraktive områder i Sydgrønland reserveres til småskala

Der er gode nyheder for landets mange småskalainteresserede. To geologisk særlig interessante områder i Sydgrønland nær Uunartoq Fjord er blevet reserveret til småskala. De to reserverede småskalaområder er hver på 10 km2 km. Det er vurderingen, at særlig forekomsten af guld i området har en tilgængelighed og omfang, der kan være interessant for småskala.

Områderne reserveres til småskala for at imødekomme og understøtte den voksende interesse fra befolkningen for at udføre småskalaaktivteter. Der er indtil sommeren 2017 tildelt 58 småskalatilladelser fordelt over hele landet. Det er forventningen, at antallet af tilladelser og aktiviteter vil fortsætte med at stige i de kommende år.

Naalakkersuisoq for Råstoffer, Múte Bourup Egede, udtaler:
Jeg er meget tilfreds med, at flere og flere herboende udviser en interesse for at efterforske mineraler. På den måde får også lokale borgere glæde af landets råstoffer og skaber ny viden og erhverv til gavn for os alle. Naalakkersuisut vil derfor meget gerne understøtte og bidrage til denne positive udvikling. Naalakkersuisut har derfor besluttet, at to attraktive områder i Sydgrønland nu reserveres til småskalaaktiviteter.

Reservation af to område i Sydgrønland omkring Uunartoq Fjord til småskalaaktiviteter

To områder ved Uunartoq Fjord reserveres til småskalaaktiviteter. Det vil sige, at udelukkende ansøgninger om småskalaaktiviteter tages i betragtning. Det vil ikke være muligt at ansøge om almindelige mineralefterforskning i området. Ansøgning, som bliver fremsendt til Råstofstyrelsen til og med d. 15. september, vil blive sagsbehandlet i forhold til hinanden.

For at komme i betragtning til en småskalatilladelse, skal ansøger mindst opfylde følgende krav:

  1. Ansøger skal have bopæl i Grønland – og skal have haft det i mindst de forudgående 5 år.
  2. Ansøger skal være fuldt skattepligtig til Grønland – og skal have været det i mindst de forudgående 5 år.

Læs mere om ansøgning om småskalatilladelser på Sullissivik via følgende link: https://www.sullissivik.gl/Emner/Erhverv/Raastof/Smaaskalaordningen_Med_eller_uden_eneret?sc_lang=da-DK

For yderligere information kan der tages kontakt til:

Nadja Vedsted Sembach
Afdelingschef for Licensafdelingen - Råstofstyrelsen
tlf: 346823, e-mail: navr@nanoq.gl

Jørgen T. Hammeken-Holm
Departementschef - Departementet for Råstoffer
tlf: 346846, e-mail: joeh@nanoq.gl

Koordinaterne for de to områder er følgende:

Område 1:

Order

Lat
Deg

Lat
Min

Lat
Sec

N/S

Long
Deg

Long
Min

Long
Sec

E/W

1

60

36

0.00

N

45

11

0.00

W

2

60

36

0.00

N

45

8

0.00

W

3

60

34

0.00

N

45

8

0.00

W

4

60

34

0.00

N

45

11

0.00

W

Område 2:

Order

Lat
Deg

Lat
Min

Lat
Sec

N/S

Long
Deg

Long
Min

Long
Sec

E/W

1

60

33

0.00

N

45

15

0.00

W

2

60

33

0.00

N

45

12

0.00

W

3

60

31

0.00

N

45

12

0.00

W

4

60

31

0.00

N

45

15

0.00

W