Jagttiden på ikke kvoterede fugle starter 1. september

Det skal erindres at, jf. bekendtgørelsen om fugle, som blev revideret den 6. januar 2017, starter jagten på de fleste ikke kvoterede fugle arter den 1. september. Følgende er blandt ændringerne eller undtagelserne i forhold til fuglebekendtgørelsen fra 2009:

Ride: jagttiden på ride er ændret til at starte 1. september for alle zoner. Riden er nu kvoteret, og man må højst skyde 10 rider pr. jagtdag til privatforbrug, hvis man har fritidsjagtbevis eller erhvervsjagtbevis.

Canadagås: jagttiden på Canadagås er også ændret og jagttiden er nu i perioden 1. august til og med 15. oktober.

Snegås: jagttiden på snegås er i perioden 1. september til og med 15. oktober.

Mallemuk: I zone 2 er traditionel ungefangst af mallemuk tilladt fra 15. august.

For nærmere information kontakt Afdelingschef Amalie Jessen, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl