Kogepåbud i Attu

Vandhane

Fund af bakterier i drikkevandet i Attu

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden Attu påvist indhold af tarmbakterier (Total Coliforme, E.Coli) i drikkevandet.

Kogeanbefaling

Det anbefales at beboere koger deres vand, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen.

Kogepåbud

Fødevarevirksomheder og institutioner påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen.

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.