Gældende regler for fangst af Rensdyr og Moskusokser

APN skal i forbindelse med den igangværende fangst af rensdyr og moskusokser hermed erindre om og præcisere gældende regler for erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr og moskusokser. Jagtsæsonen startede 1. august 2017 og forløber for fritidsjægernes vedkommende til og med 30. september og for erhvervsfangerne til og med 15. oktober.

  • Det er kun personer, som er fyldt 16 år, der kan få udleveret licenser.
  • Licenser er personlige og må ikke overdrages eller sælges til andre.
  • Mindste tilladte kaliber til fangst af rensdyr er .222 og det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske våben.
  • Mindste tilladte kaliber til fangst af moskusokser er 6,5 x 55 og det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske.
  • Våben der anvendes til fangst af rensdyr og moskusokser skal være indskudt og i god stand.
  • Alt kød fra nedlagte rensdyr og moskusokser, skal medbringes fra fangsten.
  • Der må ikke medtages hunde under fangst af rensdyr og moskusokser.
  • Det er et lovmæssigt krav, at returnere licenser med fangstmelding.

Det skal desuden indskærpes, at licenser til fangst af moskusokser ved Kangerlussuaq er kønsbestemte, hvor fangst af køer og kalve er forbudt samt at fritidsfangere i Nuuk-forvaltningsområde kun må fange 5 rensdyr i hver af regionerne Akia-Maniitsoq og Ameralik – altså 10 dyr i alt. APN vil i denne forbindelse skærpe kontrollen i disse områder.

Afslutningsvist vil APN ønske erhvervs- og fritidsfangerne fortsat god fangst.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Amalie Jessen amalie@nanoq.gl

Tlf. 34 53 04