Vandreture frabedes i Sydgrønland

Politiet i Kujataa, som har hovedsæde i Qaqortoq frabeder vandreture i det Sydgrønlandske landskab, eftersom man har observeret isbjørne i nærheden af Ipiutaq og Sillisit.

Politiet gør endvidere opmærksom på for vandrere og sejlende, at de skal være varsomme for eventuelt møde med isbjørn, idet man har observeret mere end en isbjørn i den seneste tid.

Departementet for Fiskeri og Fangst har en særinstruks for problemisbjørne, som gentagne gange, vender tilbage til beboede områder.

Ifølge instruksen observeres isbjørne i Sydgrønland især i forårs- og sommerperioden.

I områder, hvor der jævnligt observeres isbjørne, bør man medbringe udstyr til anvendelse ar afskrækkelse af isbjørnen og lære sig hvordan en nysgerrig isbjørn kan skræmmes væk.

I henhold til særinstruksen skal man råbe højt, lave larm og vifte med armene for at fremstå større.

Men det vil være mere sikker, hvis man ikke færdes i områderne i Sydgrønland. 

Turistaktørerne, specielt i Sydgrønland, bedes informere turisterne om ovennævnte forhold.

Du kan her læse særinstruksen.

Kontaktperson fungerende departementschef Pollas Lyberth, Departementet for Fiskeri og Fangst. Mail: poly@nanoq.gl.