Laksefiskeriet begynder den 15. august

Laksefiskeriet begynder tirsdag den 15. august og slutter den 31. oktober, eller når kvoten er opfisket.

Årets laksekvote er på 45 tons til erhvervsfiskere og fritidsfiskere.

Erhvervsfiskere kan fiske til eget forbrug og til salg på brædter, institutioner og hoteller. Alle erhvervsfiskere skal have licens til fiskeri. Fritidsfiskere kan kun fiske til eget forbrug. Der må således ikke fiskes til indhandling.

Det er meget vigtigt, at alle fangster af laks rapporteres af hensyn til fremtidigt fiskeri. Rapporteringspligten indskærpes derfor. 

Der er rapporteringspligt for både erhvervs- og fritidsfiskere. Der skal rapporteres, hver gang man har røgtet garn, også i tilfælde af ingen fangst. Alle fangster skal rapporteres enten ved at ringe eller maile til Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, GFLK.

Kontaktperson: John Biilmann, AC-fuldmægtig, Departementet for Fiskeri og Fangst. Mail: johb@nanoq.gl